Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao BN International - Nieuws

Update BN International

Maandag 3 augustus 2020 heeft er binnen BN International een werknemersbijeenkomst plaatsgevonden vanuit de werkgever om alle medewerkers te informeren over de huidige ontwikkelingen. Bij deze bijeenkomsten waren de vakorganisaties ook aanwezig.

Nadat de werkgever zijn bijeenkomst had gehad, hebben we vanuit de vakorganisaties nog een bijeenkomst gehad voor de leden om vragen te beantwoorden. Er waren ook bedrijfsgerelateerde vragen waar wij als vakbonden geen antwoord op konden geven. Wij gaan immers niet over het bedrijf en de toekomst daarvan. Omdat niet alle leden aanwezig konden zijn, zullen we via deze nieuwsbrief delen wat er gisteren is besproken.

Vakbonden kunnen geen sociaal plan afsluiten
Werkgever heeft aangegeven niet de middelen te hebben om aan de wettelijke kaders te kunnen voldoen. Bij een reorganisatie dient een werkgever namelijk minimaal de transitievergoeding te betalen.

Bij één van de eerste overleggen met de werkgever is aangegeven, dat er helemaal niets kon worden meegegeven. De opzegtermijn werd gerespecteerd en de medewerker werd voor de helft van die termijn vrijgesteld van werk. Dat is wat er toen op tafel lag. Gaandeweg is dit door de potentiële nieuwe eigenaar aangepast. Zoals wij hebben begrepen wordt, waar eerst niets kon worden meegegeven, nu 50% van de transitievergoeding meegegeven. Daarnaast is er een werkgeversbijdrage voor outplacement en een vergoeding voor juridische bijstand. Daarin is dus wel een stap gemaakt. De verdere definitieve inhoud zal met iedere medewerker, die geraakt wordt, worden besproken.

Omdat hetgeen nu op tafel ligt nog niet voldoet aan de wet, is het voor ons nog altijd niet mogelijk om een sociaal plan af te sluiten. Vandaar dat er nu met ieder individu een gesprek zal worden gevoerd, waarbij een VSO wordt aangeboden.

Juridisch advies
Het is mogelijk als vakbondslid om juridisch advies in te winnen. Zo kun je je VSO laten controleren door één van de juristen. Zij zullen dan meekijken of het document juridisch gezien juist in elkaar zit.
Je kunt hiervoor contact opnemen met CNV Info, telefoonnummer 030 - 7511007.

Het is nu een roerige tijd wat voorlopig ook nog wel even zo zal blijven. Ook is het nog niet bekend wat deze ontwikkelingen zullen betekenen voor de inhoud van de cao. Als daar meer duidelijkheid over is, dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht je vragen hebben over het bedrijf en de toekomst, stel deze vragen dan aan je werkgever. Vanuit de vakbonden zullen we dit proces blijven volgen en waar nodig het gesprek voeren met je werkgever.

CNV Vakmensen
Andre Rol, delegatielid CNV Vakmensen
Nicole Engmann-van Eijbergen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1989
E n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid