Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao BN International - Nieuws

Teleurstellend cao-overleg BN International

Op 19 oktober jl. hebben we opnieuw cao-overleg gehad. Vooraf werd door een delegatie van werknemers de handtekeningen overhandigd die jullie hebben verzameld. Dit maakte weinig indruk, want er was geen sprake van onderhandelingen.

In de ledenvergadering hebben jullie ons een duidelijk opdracht meegegeven. Minimaal dient de inflatiecorrectie gegeven te worden, die ligt rond de 0,8%. Jullie werkgever blijft op het standpunt staan dat er geen enkele loonsverhoging gegeven kan worden. Ter verduidelijking: 0,8% komt neer op ongeveer 100.000 euro op jaarbasis.

Jullie beseffen heel goed dat het bedrijf nog steeds niet goed draait. Vorig jaar hebben jullie daarom een verhoging van 0,5% geaccepteerd. Ook dit jaar zijn jullie bereid in te leveren, maar 0% is niet acceptabel.

De onderhandelingsdelegatie is zeer teleurgesteld over de houding van de werkgever.

We gaan ons nu beraden en komen binnenkort bij jullie terug.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
n.engmann@cnvvakmensen.nl