Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao BN International - Nieuws

Ledenvergaderingen cao BN International

Op 1 mei dit jaar is jullie cao al afgelopen. Tot nu toe is het niet gelukt een nieuwe cao af te spreken.

Het laatste overleg was voor de zomervakantie. We hebben toen afgesproken na de zomer verder te gaan. Reden hiervoor was dat BNI de bedrijfscijfers van het eerste halfjaar wilden afwachten.
Er stond een afspraak gepland op 25 september, maar die is niet doorgegaan.

Reden hiervoor is dat BNI heeft aangegeven geen loonsverhoging te kunnen geven. De bedrijfsresultaten zijn nog steeds niet goed. Ook stijgen de pensioenpremies
met 1%. BNI wil dus de nullijn!
Wel is het mogelijk om te schuiven met de VUT-afspraak en daaruit een geringe loonsverhoging te geven.

Afgelopen vrijdag hebben we overlegd met de kaderleden, actief in jullie bedrijf. Het standpunt is duidelijk: het is niet mogelijk om te gaan onderhandelen, zonder met de leden gesproken te hebben.

We houden dus ledenvergaderingen om met jullie te bespreken hoe we verder gaan.

Deze ledenvergaderingen vinden plaats op:

Donderdag 1 oktober 2015 in het
Opleidingslokaal
Aanvang: 14.00 uur en 15.15 uur. 

HET GAAT OVER DE TOEKOMST VAN JULLIE CAO!

Collega’s die nog geen lid zijn van de vakbond, zijn van harte welkom op één van de vergaderingen, indien zij zich ter plekke willen inschrijven als lid. We hebben inschrijfformulieren bij ons.

Jullie onderhandelingsdelegatie,

Nicole Engmann-van Eijbergen, bestuurder CNV Vakmensen
Nicole Boonstra, bestuurder FNV Procesindustrie
Rene Koorn, De Unie
Hans van Ouwerkerk, kaderlid FNV
Andre Rol, kaderlid CNV Vakmensen
Hilbert, De Unie