Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao BN International - Nieuws

Geen voortgang in de cao-overleg BN International

Er is tot nu toe geen enkele voortgang geboekt in de cao-onderhandelingen voor BN International in Huizen. Onze voorstellen zijn in de lucht komen te hangen, werkgever heeft er niet anders op gereageerd dan dat het (ook vanwege vermeende pensioenkosten in 2014) een erg duur pakket werd.

Van werkgever is geen enkel voorstel ontvangen. Op 17 april is er overleg gevoerd met uw werkgever over de nieuwe cao. De eerste bijeenkomst was twee weken eerder en is gebruikt om onze voorstellen toe te lichten. Van werkgever zijn toen en nu geen voorstellen ontvangen.

In het vorige overleg hebben we gevraagd naar de cijfers over 2013. Ook hebben we gevraagd naar de uitwerking van de werkgroep Duurzame inzetbaarheid en de cijfers die daarbij horen.
De cijfers die we hebben ontvangen zien er niet goed uit. 2013 was geen goed jaar volgens de cijfers die we hebben ontvangen. Over een deel van de cijfers zijn we verbaasd. Sommige bedragen vinden we niet voldoende verklaard en andere kosten, zoals die voor de overname door VEP, horen wat ons betreft niet in 2013 thuis maar in 2014. We vinden dan ook dat het resultaat te somber wordt voorgesteld. 

Omdat ook nu een voorstel van werkgever of een loonbod uitbleef klonk een 'het schiet niet op zo' vanuit de vakbonden. Na een schorsing bleek ook dat er geen cijfers waren over de werkgroep Duurzame inzetbaarheid. Ook blijft werkgever worstelen met het pensioenverhaal. Een belangrijk punt dat apart wordt afgehandeld in de pensioenwerkgroep en niet op de cao-tafel thuishoort. Toch wenst de werkgever geen loonbod te doen voordat over het pensioen meer helderheid is. Onzin volgens vakbonden, maar toch. Afspraak is dat de pensioenen kostenneutraal gaan en dus is er geen reden om hiervoor de cao de vertragen. 

In de pensioenwerkgroep neemt iemand van de VEP ('de investeerder') deel, we zijn van mening dat die vertegenwoordiging ook bij de cao aanwezig moet zijn. Dit gaat vanaf volgende keer ook gebeuren. 

Werkgever heeft toegezegd voor de volgende vergadering, die staat op 8 mei, meer informatie te geven over de werkgroep Duurzame inzetbaarheid  inclusief de cijfers daarover. Er is een extra afspraak gemaakt op 13 juni. Voor ieder volgend cao-overleg wordt ook een vertegenwoordiger van de VEP uitgenodigd, hopelijk wordt dan wel voortgang geboekt.

We blijven jullie op de hoogte houden. 

Nico Bogaard
Bestuurder

Deel SVP dit pamflet met je collega die nog geen lid is van een vakbond!

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid