Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bilthoven Biological BV - Nieuws

Langere dagen werken bij BilthovenBiologicals

Op 3 december 2013 hebben we als vakbonden overleg gehad met BilthovenBiologicals, omdat het bedrijf bij FFF en de TD de bedrijfstijd wil verlengen van ’s morgens kwart voor zeven tot ’s avonds 10 uur.

Momenteel ligt hiervoor bij jullie ondernemingsraad ook een instemmingsaanvraag. Zoals afgesproken in de laatste cao zijn de bonden uitgenodigd om over de beloning te praten bij het verzoek tot bedrijfstijdverlenging.

Het bedrijf wil graag een beloning afspreken over de uren vroeg in de ochtend en in de avond. Als die beloning in de cao staat, dan hoeft het bedrijf bij toekomstige roosterwijzigingen (zolang het niet over nachten of weekenden gaat) de vakbonden niet meer uit te nodigen. Wel moet het bedrijf ook dan weer instemming vragen aan de ondernemingsraad.

Jullie werkgever heeft een volgend voorstel gedaan: van maandag tot en met vrijdag tussen 6:00 en 7:00 uur en tussen 19:00 en 22:00 uur, waarbij arbeid vanuit roosters wordt gedaan geldt een toeslag van 25% per gewerkt uur.

Onze belangrijkste twee punten zijn:

  1. Zoals het nu geformuleerd is, hoeft het bedrijf de vakbonden niet uit te nodigen als er op andere afdelingen 's avonds door de week in roosters gewerkt gaat worden. Ook niet als er een tweeploegendienst wordt ingevoerd, waarbij je om de week elke avond werkt. Daar is nu geen sprake van, maar we willen geen voorschot op een onbekende toekomst nemen.
  2. De beloning die BilthovenBiologicals voorstelt, vinden wij te laag. We hebben gevraagd om een hogere vergoeding.

Daarnaast hebben we ook nog op andere punten onze zorgen geuit. Jullie werkgever heeft beloofd hierop terug te komen. Op 19 december a.s. praten we verder. Als we dan tot overeenstemming komen, dan vragen we in januari in een ledenvergadering om jullie instemming. Pas na de instemming van de vakbondsleden is de afspraak definitief.

Roel van Riezen,
CNV Vakmensen,
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Marina den Boer,
FNV Bondgenoten,
m.denboer@bg.fnv.nl

En de kaderleden: Karin Vissers–v/d Weghe, Leo Telderman en Peter v/d Vught
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid