Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bilthoven Biological BV - Nieuws

Eerste cao-overleg BBIO maakt veel duidelijk

Op 2 april 2014 is het eerste cao-overleg gevoerd met uw directeur de heer Van Dam. Uw directie werd ondersteund door het management en wij zaten namens de vakorganisaties samen met onze kaderleden aan tafel.

De directie had al een voorstellenbrief laten insturen van te voren, waaruit duidelijk bleek dat 2014 een cruciaal jaar wordt voor BBIO.

Er is veel geïnvesteerd in het bedrijf, de grond en de kantoren daar omheen. Dat kon gerealiseerd worden na het binnenhalen van een grote meerjarige order via Unicef en de overige producten die al langer winst maakten.
Beide vakorganisaties zijn blij met de ontwikkelingen bij uw bedrijf. Dat betekent dat men van plan is voor een langere periode hier te blijven.

Er zal ook geïnvesteerd dienen te worden in het aannemen van extra personeel en ook levert de overname van de gebouwen extra personeel op. De groei is duidelijk ingezet en er wordt geïnvesteerd met het oog op de toekomst. Wij vragen nu ook een duidelijk signaal voor de medewerkers qua arbeidsvoorwaarden.

De heer Van Dam benadrukte echter dat er nog steeds sprake is van een verliesmakende organisatie. Hij wenst een 2-jarige cao met ons af te sluiten, waarbij zijn eerste loonbod beduidend lager ligt dan wat wij voor ogen hebben. Van Dam wenst het eerste jaar 0,5% loonsverhoging toe te kennen en het tweede jaar 2,5% (dat laatste onder voorbehoud dat de prognoses voor 2015 uitkomen).
Even voor uw geheugen: de bonden vroegen 3% voor een éénjarige cao bij ingang van het contract.

Daarnaast wenst de directie 5 mei af te schaffen als vrije dag en dat slechts toe te kennen in de lustrumjaren (eens in de 5 jaar).
Dat levert de directie direct een besparing op van ongeveer 0,3% op jaarbasis.

Waar bonden en directie het wel over eens zijn is, dat er snel onderzoek moet worden opgestart naar uw functiewaardering. U valt nu eigenlijk nog onder een systeem dat geldt voor overheidspersoneel. Dat is niet meer passend in deze situatie.

Daarnaast zijn er wat tekstuele voorstellen besproken en is er verder toegelicht wat de bonden wensen. U heeft die voorstellen eerder al kunnen lezen. Wij constateren dat we nog ver uit elkaar liggen. De directie vindt een loonvraag van 3% niet passen bij dit bedrijf op dit moment. Wij vinden nu juist dat je, als je zoveel investeert, ook het personeel niet mag vergeten.

Dit alles wordt vervolgd op 24 april.

Uw onderhandelaars mede namens de kaderleden,
Peter van Vught, Leo Telderman en Karin Vissers-van de Weghe,
Lex Makkinje (FNV Bondgenoten)
Roel Van Riezen (CNV Vakmensen)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid