Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Axel Christiernsson - Nieuws

Wat wil jij in je nieuwe CAO Axel Christiernsson?

De looptijd van jullie huidige cao loopt af op 31 december 2020. Hoog tijd om ons te bezinnen welke wijzigingen we wensen in een nieuwe cao-looptijd. Daar hebben wij jullie input voor nodig! Het betreffen ten slotte jouw arbeidsvoorwaarden.

Op de koffie
Onlangs zijn wij semi-virtueel op de koffie geweest bij jullie directie. Samen met de nieuwe (AWVN)  adviseur van jullie directie hebben we stil gestaan bij de ontwikkelingen binnen jullie organisatie en wat we zien in het arbeidsvoorwaardenlandschap om ons heen.

Door alle opgelegde beperkingen i.v.m. Covid-19 is veelvuldig en langdurig overleg wat lastiger. Landelijk zien we dan ook de trend dat cao’s verlengd worden met enkel wat afspraken rondom de loonparagraaf. Grote veranderingen, vernieuwingen en/of revoluties worden vaak vooruit geschoven. Echter niks is onmogelijk. Zeker niet met de huidige technologie die overleg op afstand mogelijk maakt.

Wensenlijst directie
Jullie werkgever heeft aangegeven met ons graag een cao af te willen spreken voor een nieuwe looptijd en met een loonsverhoging. Daarnaast wil zij graag van gedachten wisselen over hoe de duurzame inzetbaarheid van de collega’s op een nog hoger plan gebracht kan worden, hoe er meer gebruik gemaakt kan worden van fiscale uitruilmogelijkheden met als doel dat werknemers optimaal gebruik kunnen maken van fiscale voordelen. Tot slot zijn er wat vraagstukken over thuiswerken en merkt men dat het functiehuis soms wat knelt en nodig aan wat onderhoud toe is. 

Jouw wensenlijst
Wij zien voldoende aanknopingspunten uit de wensenlijst van jullie directie om voor jullie voordelige afspraken te maken. Voor wat betreft de wensen van jouw werkgever op het gebied van duurzame inzetbaarheid, functiehuis, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en thuiswerken zien wij voor ons dat we daar wat overleg en studieafspraken over maken. Zo kunnen we gedurende de looptijd van de nieuwe cao hier met jullie directie en met jullie verder over van gedachten wisselen. Wat mij betreft pakken we daar ook gelijk ontwikkeling en scholing mee (artikel 18). Op dat gebied zie ik nog wel wat verbetermogelijkheden.

Deze studie en overlegbepalingen zouden we kunnen maken in het jasje van een cao. Deze cao zou dan een looptijd van één jaar kunnen krijgen inclusief een nette loonsverhoging. Daarnaast zullen we ook nog wat benodigde wijzigingen moeten doorvoeren in het kader van veranderende wet- en regelgeving en prangende wensen die jullie nu hebben.

Jouw input benodigd!
Vrijdagochtend 27 november staat een nieuw overleg gepland met jullie directie. Wij hebben toegezegd dan te komen met een definitieve onderhandelingsinzet (voorstellenbrief). Wij hebben besloten om, vooralsnog, geen fysieke ledenraadpleging te organiseren. We vragen jullie om voor maandag 16 november jouw ideeën voor een nieuwe cao toe te sturen. Als je daarover van gedachten wil wisselen kun je daartoe contact opnemen met ondergetekenden. Heb je meerdere collega’s die dat graag wensen dan plannen we graag een MS Teamsvergadering in of zetten een Whatsapp videoverbinding op.

Met vriendelijke groet,
mede namens Ad de Jong,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
T. +31620489475
M. t.orie@cnvvakmensen.nl 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid