Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Astellas - Nieuws

No agreement / Nog geen resultaat

Yesterday we had a meeting with the employer. Items to be discussed where the collective labour agreement (CLA) and social plan. On both we did not come to an agreement.

Scroll naar beneden voor het Nederlandstalige bericht. 

English: no agreement

Reason: the interpretation and application of the CLA article 1.2.6.2.

Employer only wants to sign off on the CLA and social plan if this article is revised. The unions feel that changing this article provides a frreeway for more redundancy. In addition, it is an additional point in the CLA negotiations which is not yet discussed earlier and should be communicated via the formal channels.

In short, there is no CLA agreement and no content discussions on the social plan have taken place. 

What now? We will give you an explanation on August 21 and 22!

 On Monday 21 August from 12:00 to 14:00 we will discuss this situation with Leiden union members and give an explanation on the consultation with the employer. The same thing will be done on Tuesday 22 of August from 13:00 to 15:00 in Meppel.  Note see the internal memo boards and the whatsapp group later where the consultation will take place. In addition, we will discuss with you the next steps of the process. What does the employer do?It is agreed that the employer will be looking for a solution regarding the next step.  Hopefully next week we will get an answer so that we can discus on the 28th of August both the CLA as the social Plan in our next meeting with the employer.

It’s up to you to decide, act now!

At present, your contribution is essential. That is why we hope for your presence in Leiden and /or Meppel. The reason why at this moment your contribution is essential will be discussed on Monday 21st and Tuesday 22nd.

See you next week,
De Unie Rene Koorn, Marja Agema,
FNV  Petra Zuidema en Jan van Dijk
CNV Bernard Zijlstra en Gerald Klement

Nederlands: nog geen resultaat

Gisteren hebben we met werkgever gesproken over de voortgang cao en sociaal plan. Voor beide geldt dat er nog geen akkoord is bereikt.

Reden: toepassing en interpretatieverschil van het cao artikel 1.2.6.2.

Werkgever wil pas cao en sociaal plan afsluiten als dit artikel anders wordt geformuleerd. Bonden stellen dat wijziging van dit artikel een vrijbrief oplevert voor meer boventalligheid. Daarnaast is het een extra ingebracht punt in het cao overleg welke nu niet ingebracht moet worden.

Kortom er ligt geen cao akkoord en er hebben geen inhoudelijke besprekingen over het sociaal plan plaatsgevonden.

Wat nu? Wij geven jullie een toelichting 21 en 22 augustus!

Op maandag 21 augustus van 12:00 – 14:00 uur gaan wij met leden in Leiden in gesprek en geven we een toelichting over het overleg. Hetzelfde doen we op dinsdag 22 augustus van 13:00 tot 15:00 uur in Meppel. Let op de interne memo borden en App groep waar het overleg plaats gaat vinden.

Daarnaast bespreken we met jullie de verdere voortgang van het proces.

Zit werkgever stil?

Nee. Afgesproken is dat werkgever komende week zoekt naar een oplossing zodat wij op de 28 Augustus verder in gesprek kunnen. 

Jouw inbreng telt, zeker nu!

Op dit moment is jouw inbreng van wezenlijk belang. Daarom hopen we ook op jouw aanwezigheid in Leiden en/of Meppel. Waarom jouw inbreng er nu toe doet, lichten we graag op de 21e en 22e toe.

Tot volgende week,

De Unie Rene Koorn, Marja Agema,
FNV  Petra Zuidema en Jan van Dijk,
CNV Bernard Zijlstra en Gerald Klement

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid