Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Aspen - Nieuws

Overeenstemming nieuwe cao-Aspen Oss

Afgelopen vrijdag is CNV Vakmensen erin geslaagd om overeenstemming te bereiken met Aspen Oss over een nieuwe eenjarige cao. We hebben onder andere afspraken weten te maken over een loonsverhoging, een zware beroepenregeling en duurzame inzetbaarheid.

Door corona werden eerder dit jaar de onderhandelingen voor een nieuwe cao uitgesteld. Toch zijn we erin geslaagd om in drie onderhandelingsrondes overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao. Wat enigszins wel teleurstellend is dat we geen afspraak hebben weten te maken om de winstdelingsregeling (AIP) rechtvaardiger te verdelen onder de medewerkers.

Hoofdpunten nieuwe cao
Een nieuwe mooie afspraak in de cao is de zware beroepenregeling. Vorig jaar hebben sociale partners in het pensioenakkoord een afspraak opgenomen over een regeling dat medewerkers met een zwaar beroep eerder zouden kunnen stoppen met werken. We hebben een afspraak gemaakt dat vanaf 1 januari 2021 medewerkers met een zwaar beroep drie jaar voor de AOW-leeftijd al kunnen stoppen met werken. Zij ontvangen dan een uitkering van Aspen Oss gelijk aan een AOW-uitkering.

Andere afspraken die we met Aspen Oss voor de nieuwe cao hebben gemaakt zijn:

 • Looptijd 12 maanden van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021;
 • Een salarisbudget van 2,4%, waarvan 1% gebruikt zal gaan worden voor een collectieve loonsverhoging per 1 januari 2021;
 • Een studieafspraak over een nieuwe inrichting van de winstdelingsregeling (AIP);
 • De vaste onkostenvergoedingen worden per 1 januari 2021 geïndexeerd;
 • Aspen Oss zal de uitkering van UWV bij aanvullend geboorteverlof aanvullen tot een maximum gelijk aan het maximum dagloon;
 • In de komende periode zal Aspen Oss een plan van aanpak opstellen in het kader van duurzame inzetbaarheid gebaseerd op de pijlers: werkdruk, nachtdienst, werkomstandigheden en vitaliteit & eigen gezondheid;
 • Aspen Oss zal een bedrag van 5.000 euro beschikbaar stellen voor een maatschappelijk project die past binnen de normen en waarden van Aspen.

Samen met FNV zijn we van mening dat we er toch in geslaagd zijn om veel afspraken te maken over een nieuwe cao. Zeker de afspraak over een zware beroepenregeling zijn we trots op. Er zijn nog maar weinig cao’s in Nederland die hier afspraken over hebben gemaakt.

Zodra de tekst van het onderhandelingsresultaat definitief is vastgesteld zal ik dit naar jullie toesturen. Gelijktijdig worden jullie als leden van CNV Vakmensen dan in de gelegenheid gesteld om te stemmen over het bereikte resultaat.

Vragen
Mocht je vragen hebben of wil je reageren, stuur mij dan een mail. Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid