Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Ashland (Hercules) - Nieuws

Stand van zaken Cao Ashland

Op 19 september hebben de leden van CNV Vakmensen en FNV het principeakkoord voor een nieuwe cao afgewezen. Aansluitend hebben we de uitkomst van de ledenvergadering en de eis van onze leden om de loonsverhoging voor een 2-jarige cao met 1% te verhogen tot in totaal 7%, aan jullie werkgever gemeld.

Afgesproken was dat Ashland de week daarop haar standpunt aan ons zou laten weten. Dit is helaas een paar keer door Ashland uitgesteld omdat zij het nog niet konden afstemmen met het moederbedrijf. In de laatste reactie van Ashland per mail van 22 oktober lieten ze ons weten dat er nog geen nieuws vanuit de VS was.

In de kadervergadering van 23 oktober 2018 is de situatie uitvoerig besproken en bediscussieerd. Besloten is werkgever een brief te sturen met het verzoek vakbonden binnen 5 werkdagen te laten weten wat hun standpunt is inzake de eis van de leden. De brief is verstuurd en wij wachten hun reactie af.

Ter informatie:

Er kunnen zich de volgende scenario’s voordoen met de vervolgstappen die dan ondernomen moeten worden: 

  1. Ashland gaat in op de eis van de leden: schriftelijke stemming onder de leden. In geval van een meerderheid VOOR is het aanvaard. In geval van een meerderheid TEGEN: het houden van een driekwarts-ledenvergadering om actietraject te starten;
  2. Ashland gaat gedeeltelijk in op de eis van de leden of komt met een tegenvoorstel: overleg/onderhandeling met vakbonden, er komt een nieuw akkoord, schriftelijke stemming onder de leden. In geval van een meerderheid VOOR is het aanvaard. In geval van een meerderheid TEGEN: het houden van een driekwarts-ledenvergadering om een actietraject te starten;
  3. Ashland komt met een eindbod: schriftelijke stemming onder de leden. In geval van een meerderheid VOOR is het aanvaard. In geval van een meerderheid TEGEN: het houden van een driekwarts-ledenvergadering om actietraject te starten;
  4. Ashland komt niet met een reactie/voorstel en stelt uit: het houden van een driekwarts-ledenvergadering om actietraject te starten.

Vanwege de snelheid zal bij een eventueel nieuw akkoord/eindbod van werkgever een schriftelijke stemming worden gehouden met een uitgebreide toelichtingsbrief. Alleen in het geval van een actietraject zijn we genoodzaakt een driekwarts-ledenvergadering te houden. 

Uiteraard worden jullie geinformeerd over relevante nieuwe ontwikkelingen. Hebben jullie nog vragen, neem dan contact op met ondergetekende of met één van de kaderleden.

Mede namens Michael Stufkens en Rodney Lagendijk, 
Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
E p.vlaming@cnvvakmensen.nl
M 06 - 53295256

  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid