Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Ashland (Hercules) - Nieuws

Cao-onderhandelingen Ashland begonnen

Aanvulling op eerdere berichtgeving van de gezamenlijke bonden. CNV Vakmensen heeft een aantal afwijkende standpunten.

CNV Vakmensen deelt niet alle onderhandelingspunten van de gezamenlijke bonden. Onderstaand een weergave. 

Cao-overleg

Op maandag 12 mei hebben wij de 1e cao-onderhandelingen gehad met de directie van Ashland. Het overleg stond in het teken van het uitwisselen van de cao-voorstellen en het bespreken van de diverse oude cao-afspraken, zoals: pilot EVC, Wajong, duurzame inzetbaarheid, verlofmanagement en seniorenbeleid/ ontziemaatregelen en over de algemene situatie van het bedrijf.

De bespreking (aan de hand van presentaties) van de oude cao-afspraken en algemene situatie van het bedrijf ging in een razend tempo, er was weinig tot geen discussie mogelijk. CNV Vakmensen heeft aangegeven deze week de presentaties te willen ontvangen om ze te kunnen bestuderen en eventueel aanvullende voorstellen te doen in het cao-overleg.

De directie trok met betrekking tot de algemene situatie de conclusie, dat het structureel minder gaat met Ashland, dat de kosten per kilo erg hoog worden en dat er hoge structurele kostenverhogingen zijn naast eenmalige kosten van bijvoorbeeld boetes. Daarom wenste de directie een korte looptijd van de cao af te spreken van een jaar en een bescheiden loonsverhoging te bieden van 1,25%, wat gelijk is aan de prijsinflatie.

Op de punten van CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten wilde men eigenlijk niet ingaan. Zie bijgaande cao-voorstellen.

Stand van zaken na de eerste ronde van overleg

 • Over de looptijd zijn we het eens, namelijk twaalf maanden.
 • Over de reparatie van de WW wil Ashland niet praten. Het doet zich immers niet voor voor mensen in de WW. Wij denken dat we - conform aanbevelingen in het landelijk overleg tussen werkgevers en werknemers - wel afspraken moeten maken, hetzij nu dan wel tijdens de looptijd van de cao.
 • De vakbondscontributie opnemen in de werkkostenregeling zou niet kunnen maar het wordt gedoogd door de Belastingdienst. Ons inziens kan dit prima, bij andere bedrijven hebben we namelijk ook de afspraak gemaakt.
 • Inzicht in eerdere cao-afspraken is gegeven en we zijn in afwachting van de presentaties en zullen dan mogelijk met aanvullende voorstellen komen. In ieder geval met harde uitvoeringsdata en evaluatiemomenten.
 • Over pensioenen zijn prima afspraken gemaakt, zo ook over de gelden die overblijven als per 1 januari 2015 de pensioenen bovenmatig worden. Het verschil wordt 50/50 verdeeld en de werkgever komt met een voorstel. Ter verduidelijking (het staat niet juridisch hard in het oude cao-resultaat) wilden wij afspreken dat we over het voorstel kunnen onderhandelen/ overleggen, zodat er een gedragen voorstel naar u toe kan. Tevens willen we een datum afspreken voor overleg hierover. De datum afspreken was geen probleem en partijen vinden de uitleg van de afspraak - dat we kunnen onderhandelen/overleggen - correct, waarmee we het voorstel konden intrekken.
 • Over de resultaatafhankelijke uitkering is uitleg gegeven. Deze presentatie krijgen we ook nog en aan de hand daarvan bepalen we of we nadere voorstellen moeten doen of niet.
 • Loonsverhoging: op dit punt zitten we ver uit elkaar, wij wensen 3% procent en de directie wil 1,25% geven.
 • Toepassing loonschalen: wij willen een afspraak maken in het kader van de komende participatiewet, het aan het werk helpen van kwetsbare groepen en in gesprek gaan over hoe Ashland dit zag. Voor de directie was het niet nodig dit punt te bespreken, want als deze mensen komen werken dan zijn ze niet in dienst. Wij denken daar anders over.
 • Ook vinden wij het idee voor een persoonlijk scholingsbudget een positief voorstel, welke we van harte ondersteunen. Over de invulling zouden we dan nog wel wat willen spreken.
 • Met de collega-vakbond FNV Bondgenoten waren wij het eens met de voorstellen over de uitbreiding van de cao en zeker ook in het licht dat Ashland verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie wil leggen en dat dit effect kan hebben op je functiewaardering, waardoor je wellicht zelfs buiten de cao zou kunnen komen te vallen (theoretisch gezien).

Volgend overleg

Op 27 mei is de volgende ronde en dan gaan we verder het gesprek aan. Hierna zullen wij u uiteraard weer informeren. 

Vragen/ opmerkingen?  

mail Albert van Damme, bestuurder
vervanger van Loes Bezemer-Videler, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid