Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Arkema Vlissingen - Nieuws

Ledenraadpleging Arkema Vlissingen

Maandag 8 februari hebben wij een ledenraadpleging gehouden naar aanleiding van het resultaat van de laatste cao onderhandelingen. Tijdens deze raadpleging is het resultaat door een meerderheid van de aanwezige leden van CNV Vakmensen afgewezen.

Dit betekent dat ik als bestuurder van CNV Vakmensen op dit moment geen handtekening kan zetten onder dit cao resultaat.

De aanwezige leden hadden bezwaar op twee punten van het akkoord.

-
Het onderscheid tussen de loonsverhoging van Arkema Vlissingen en Arkema Rotterdam
- Het ontbreken van een concreet stappenplan om de duurzame inzetbaarheid binnen Arkema vorm te gaan geven. 

De compleet overeengekomen tekst van het cao akkoord is nogmaals bijgevoegd.

De vraag is nu of ik als vertegenwoordiger van CNV Vakmensen Arkema mee moet delen dat wij niet tekenen voor deze cao, of dat ondertekening onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk is.

Of er daadwerkelijk een akkoord komt bepalen uitsluitend de leden. Het moet echter wel duidelijk worden hoe groot het draagvlak is om de cao wel of juist niet te ondertekenen en welke consequenties heeft dat?

Om het draagvlak voor welke beslissing dan ook na te kunnen gaan, organiseren wij een nieuwe ledenraadpleging. Het spreekt voor zich dat wij hopen dat ieder lid deze bijeenkomst bezoekt. Indien u niet aanwezig kunt zijn, laat dan via dit mailadres weten wat uw standpunt is; wel of niet ondertekenen.

Wij vinden het echter wel wenselijk dat zoveel mogelijk leden daadwerkelijk op de ledenvergadering aanwezig zijn.

De ledenvergadering wordt gehouden;

Datum: Woensdag 2 maart

Tijd: 15.45-16.30 uur

Locatie: Vergaderzaal kantoorgebouw Arkema

Henk den Exter

Peter Vlaming
bestuurder
M: 06 -  53 29 5256
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

16-0713/PV/agDownloads