Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apotex - Nieuws

Nieuwe cao Apotex is een feit

Afgelopen week hebben de leden van CNV Vakmensen ingestemd met het eindbod dat de directie heeft gedaan. Hoewel er tijdens de ledenvergadering de nodige vragen werden gesteld over de inhoud van het eindbod, heeft de meerderheid van de vakbondsleden ingestemd met het voorstel.

Dat betekent dat de Apotex cao voor 2017-2018 een feit is. De cao gaat per 1 april 2017 met terugwerkende kracht in en loopt tot 1 april 2018. De belangrijkste wijzigingen zetten we hieronder voor jullie op een rijtje:

 • Loonsverhoging van 2% per 1 juni 2017;
 • Beoordelingsmoment Beoordelen & Belonen verplaatst naar 1 juni;
 • Afschaffen van ADV, bovenwettelijke verlofdagen komen hiervoor in de plaats;
 • Mogelijkheid om een loopbaanscan te doen via James;
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de Leerrekening van James.
 • Pensioen doorbetaling bij ouderschapsverlof

Afschaffen ADV
We hebben afgesproken dat de ADV dagen voor de huidige medewerkers worden omgezet in bovenwettelijke verlofdagen. Dat resulteert in 20 wettelijke en 17 bovenwettelijke verlofdagen. Hiervan kunnen 6 dagen verkocht en eventueel teruggekocht worden. Nieuwe medewerkers (vanaf 1 april 2017) ontvangen 11 bovenwettelijke verlofdagen.

Loopbaanscans
Afgesproken is om Apotex medewerkers de mogelijkheid te geven om hun loopbaan eens onder de loep te nemen door middel van een loopbaanscan. Deze scan kan antwoord geven op vragen zoals: Hoe kan ik meer uit mijn werk halen? Wat kan ik in de toekomst bereiken? Past mijn werk nog wel bij mij? Wat is een goede loopbaanstap voor mij? Ik wil een studie volgen, maar welke?
Het is een kort maar intensief onderzoek naar de loopbaan tot nu toe en geeft inzicht in kwaliteiten en competenties. Ook het maken van een actieplan om de persoonlijke doelen te bereiken is onderdeel van deze scan.

Leerrekening
Apotex zal zijn medewerking verlenen aan de Leerrekening. Om medewerkers meer mogelijkheden te geven om een zelfgekozen opleiding te volgen heeft CNV Vakmensen in samenwerking met James de Leerrekening bedacht. Dit is een manier om brutoloon op een persoonlijke spaarrekening te laten uitbetalen om daar vervolgens een opleiding van te kunnen bekostigen. Voor meer informatie hierover: www.jamesloopbaan.nl

Pensioen doorbetaling bij ouderschapsverlof
De zinsnede ‘Als je gebruik maakt van (onbetaald) ouderschapsverlof kun je ter voorkoming van een pensioensgat op eigen kosten de pensioenverzekering voortzetten’ in het artikel over de Pensioenregeling in het hoofdstuk Veilig en gezond werken wordt geschrapt. Voor medewerkers met ouderschapsverlof geldt dat de pensioenopbouw wordt voortgezet op kosten van de werkgever conform het huidige pensioenreglement.

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kan je altijd contact opnemen met je CNV bestuurder. Je kunt ook altijd even langslopen bij je collega’s Maart Schaap of Margje Koevoets.


Gerard van der Molen
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 – 22 99 28 55
E g.vandermolen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid