Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apotex - Nieuws

Cao-traject Apotex weer van start

Op 31 maart loopt de cao van Apotex af. Daarom is het nieuwe cao-traject inmiddels weer in gang gezet.

Tijdens de afgelopen cao-periode hebben de cao-partijen gewerkt aan een nieuwe
cao-tekst. Hierbij is de tekst van de cao en de opzet van de verschillende thema’s vernieuwd. De inhoud (waarde) is gelijk gebleven. Er zijn wel voorstellen geformuleerd om een aantal regelingen eigentijdser te maken. Het vernieuwen van de cao-tekst was één van de afspraken die er tijdens de vorige cao-ronde is gemaakt. Het doel was een eigentijdse en goed leesbare cao. Wij denken dat we hierin goed geslaagd zijn.

Omdat de cao geldt voor alle medewerkers van Apotex willen we iedereen in de gelegenheid stellen om zich te laten informeren over de nieuw cao-tekst. Zo is dit ook afgesproken met de directie. Daarnaast willen we in gesprek gaan over de inhoud van onze cao-voorstellen voor een nieuwe cao.

Daarom organiseren we een bijeenkomst waar alle werknemers bij aanwezig kunnen zijn. Deze bijeenkomst hebben we gepland op:

Woensdag 26 februari om 13.30 uur in de P.R. zaal

Misschien ten overvloede maar als je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn bespreek dit dan met je leidinggevende. Als het zo is, dat er problemen ontstaan met het werk op jou afdeling doordat er meerdere collegae naar deze bijeenkomst willen laat het ons dan weten. Indien nodig kunnen we aansluitend aan de eerste bijeenkomst een tweede bijeenkomst houden.

Op 12 maart gaan we praten over een nieuwe cao. Op 26 maart is er nog een overleg gepland voor een mogelijke uitloop van de onderhandeling.

Wanneer wij met de werkgever een resultaat hebben bereikt zullen wij bij de leden terugkomen om dit resultaat voor te leggen.

Als je snel wilt worden geïnformeerd kun je je aanmelden op de nieuwsbrief online. Zie hiervoor http://cao.cnv.nl/ Klik op inloggen en de rest wijst zichzelf.

Aanmelden van leden kan nog altijd. Zie de bon aan de achterzijde van deze brief.

Neem voor informatie of met goede suggesties contact op via h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Mede namens Jan van der Bent en Maart Schaap,

Henk Jongsma, CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid