Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Vierde ronde Cao-overleg Apollo Vredestein

Donderdag 2 juli heeft de vierde ronde plaats gevonden in het overleg rond de nieuwe cao. Ondanks dat dit overleg open en constructief is geweest kunnen we helaas nog geen eindresultaat melden.

 1. Looptijd. De directie heeft aan gegeven te willen gaan voor een looptijd van 2 jaar. De vakbonden willen op dit moment nog vasthouden aan een 1-jarige cao. Een langere looptijd is bespreekbaar, maar daar hoort onder meer een passend loonbod bij;
 2. Loon. Het bod van de werkgever is en blijft op dit moment 1,4%. Het tegenbod van de gezamenlijke vakbonden is 2,75% geworden, met een vloer van € 900,=;
 3. Persoonlijk opleidingsbudget. De werkgever is bereid om, in samenwerking met de vakbonden, te onderzoeken, of een persoonlijk opleidingsbudget een reëel optie is voor Apollo-Vredestein. Collega Klaas Woudstra heeft hiervoor een concept opdracht opgesteld voor een paritaire werkgroep. Dit zal voor het volgende cao-overleg besproken, en verder uitgewerkt worden.
 4. Flexwerk. Door de werkgever is een concept opgesteld, met betrekking tot een paritaire werkgroep, welke zich bezig gaat houden met interne flexibiliteit. De vakbonden willen hierin ook de positie van externe flexwerkers betrekken. Dit zal voor het volgende cao-overleg uitgewerkt worden. De positie van de circa 80 potentials staat nog ter discussie.
 5. Toeslag bezwaarlijk werk (TBW). De werkgever is bereid tot objectivering van de TBW via een kleine paritaire commissie. Door de vakbonden is een voorstel opgesteld, welke ter beoordeling aan de werkgever zal worden voorgelegd.
 6. Participatiewet. De werkgever heeft hiervoor een voorstel gelanceerd. Binnen dit voorstel zijn twee zaken, welke reden geven voor discussie. Dit betreft de omschrijving van de doelgroep en de koppeling aan het bestaande loongebouw. Hierover is nog geen overeenstemming
 7. Re-integratie, WW-reparatie. Loopbaancoach en pensioenen. Deze onderwerpen worden de komende maanden uitgewerkt.
Bij het bovenstaande moet het volgende worden opgemerkt. Zoals te lezen moet er nog het nodige werk gebeuren. Toch wil CNV Vakmensen benadrukken dat de partijen goede stappen hebben gezet naar een positief eindresultaat. De komende weken worden onderwerpen buiten het overleg behandeld om toch enigszins de vaart in het gehele proces te houden. Men moet hierbij denken aan het opstellen van documenten, opdrachten voor werkgroepen, boordelingen en reacties op documenten, etc.

Ook is door uw vakbond, CNV Vakmensen, de beoogde transformatie van uw pensioenfonds naar een rechtstreeks verzekerde regeling op de agenda gezet. Onderwerpen waar uw vakbond zich zorgen overmaakt is de zeggenschap van de deelnemers nu, en in de toekomst. Door ons is een pensioendeskundige van A-advies belast met het de advisering aan sociale partners en worden er voorstellen voorbereid voor onder meer de relevante artikelen in jullie cao.

Op 20 augustus aanstaande spreken we met de werknemersdelegatie vanuit pensioenfonds, OR en vakbonden verder over dit onderwerp en zullen wij voorstellen doen aan jullie werkgever.
Het volgende cao-overleg staat gepland voor 27 augustus en de wens is, om dan te komen tot een bevredigend eindresultaat voor alle partijen.
Wij houden jullie op de hoogte!

Voor nu wensen wij jullie een goede zomervakantie, een goede werksfeer en niet al te hete dagen in de fabriek!

Mede namens Maarten Kanis, delegatielid AVR

Gerard van Dijk
Bestuurder

g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid