Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Verslag uit het cao-overleg Apollo-Vredestein

Op woensdag 10 mei hebben de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en FNV met hun delegatieleden opnieuw onderhandeld over jullie cao. Veel van jullie collega’s hebben de ledenvergadering bijgewoond, dat is heel goed maar niet iedereen was aanwezig, vandaar deze nieuwsbrief.

Invoering urenbank en 4-ploegen
We hebben dus opnieuw onderhandeld, althans, onderhandeld? In eerste instantie werd er een korte voorlichting gegeven door jullie werkgever over de invoering van de door hen gewenste urenbank. De aanvullende informatie hadden we echter net die avond daarvoor per e-mail ontvangen en dus was er geen tijd en gelegenheid geweest ons daarop voor te bereiden. Men gaf aan dat er een model diende te komen met een soort “jaarmodel”, waarbij men maximaal 100 uren in de “plus of min” kan komen te staan.

Hierna heeft men de vragenlijst van jullie vakbond(en) doorgelopen en werd aangegeven dat men de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in de fabriek (zo’n €150 miljoen) en dat nu eerst de komende 2 jaar bezuinigd moet worden bij het personeel alvorens men nieuwe investeringen gaat doen.

Ook werd aangeven dat jullie directie een systeem van 4-ploegen in de cao wilt opnemen als mogelijkheid, maar dat men daar niet dit jaar al gebruik van wilt maken. Hoe dit verder zou worden ingevuld en met welke toeslagen werd die dag niet duidelijk gemaakt. Ook kwam het door ons gewenste model van “generatiepact” naar voren, namelijk 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw (Bron: voorstellenbrief CNV Vakmensen). Jullie werkgever ziet dit echter anders, men denkt eerder aan 80-90-90, dus met een pensioenopbouw van 90% in plaats van de door ons gewenste 100%.

Lastige en moeizame cao-onderhandelingen
Nadat wij opnieuw hebben aangegeven dat het op deze manier en met de voorstellenbrief van de werkgever het wel een heel langdurig en moeizaam cao-proces gaat worden, waarbij er ook nog heel wat verslechteringvoorstellen liggen vanuit directie Apollo-Vredestein (denk aan afschaffen ATV-dagen, het doorvoeren van een loonsverhoging op basis van de uitkomsten van de Horizon-beoordeling) werd er door jullie directie een schorsing aangevraagd.

Schorsing en nieuwe reactie werkgever, loonbod van 1,3%
Na de schorsing bleek dat de directie een aantal “pijnpunten” bij de werknemers en dus bij de vakbonden herkende en trok men een aantal voorstellen terug, of werden “verzacht”: Huidige systematiek van ATV-dagen voor cao-personeel handhaven, echter voor de nieuwe MIHO-medewerkers ATV-dagen afschaffen en daarvoor in de plaats een “individuele salariscomponent “ toe te kennen door de directie (uit de cao dus); voorlopig geen koppeling tussen HORIZON en toekennen cao-verhoging (althans niet als dit niet werkt); de negatieve verzuimprikkel intrekken alsmede het punt van de werkgever over de waarnemingstoeslag. Toen kwam jullie werkgever ook nog met een loonbod: bij een 1-jarige cao een loonsverhoging van 1,3%, waarbij de datum waarop dit zou moeten ingaan nog onduidelijk bleef.

Verder zijn we nog steeds niet aan de behandeling van de cao-voorstellenbrief van de beide vakbonden toegekomen, dat kan hopelijk in het volgende overleg van 12 juni.

We zijn er dus nog lang niet uit
Het moge duidelijk zijn, we zijn er nog lang niet. Juist nu wordt duidelijk dat het belang van een sterke vakbond groot is, immers dan kunnen we ook meer collega’s aan de overlegtafel vertegenwoordigen. Aarzel nu niet langer maar meld je aan bij een vakbond die jullie belangen behartigt, juist ook in het cao-overleg. Ga naar: www.cnvvakmensen.nl en kijk eens rond bij voordelen van je lidmaatschap, meld je daar aan want we hebben een leuke actie lopen: word nu lid met 50% KORTING! Doe mee, blijf niet langer aan de zijlijn staan!

Mede namens de kaderleden Jan van 't Verlaat en Daniël Visser, 

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid