Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Update 5e ronde cao-overleg Apollo Vredestein

Donderdag 27 augustus heeft de vijfde ronde plaats gevonden in het overleg rond de nieuwe cao. In een open en constructief overleg zijn we tot een positief resultaat gekomen, zo positief zelfs dat we als vakbondsdelegatie kunnen spreken van een principeakkoord.

  • Looptijd. 2 jaar. Ingang 1 april 2015 tot 1 april 2017

  • Loon. Het eerste jaar: een loonsverhoging van 1,8% per 1 april 2015 en een extra bijdrage in de ziektekostenverzekering van 0,2% van de totale loonsom.

    Het tweede jaar: 1% per 1 april 2016 en 1% per 1 september 2016.

  • Persoonlijk opleidingsbudget. De werkgever is bereid om, in samenwerking met de vakbonden, te onderzoeken of een persoonlijk opleidingsbudget een reële optie is voor Apollo-Vredestein. Hiervoor is een protocolafspraak opgesteld voor een paritaire werkgroep.

  • Flexwerk. Er is een protocol opgesteld, met betrekking tot een paritaire werkgroep, welke zich bezig gaat houden met interne en externe flexibiliteit. Uitgangspunt is dat de flexibele schil kleiner wordt door de interne flexibiliteit te verbeteren. Uiterlijk 1 januari 2016 worden de bevindingen gerapporteerd.

  • Toeslag bezwaarlijk werk (TBW). De werkgever is bereid tot objectivering van de TBW via een kleine paritaire commissie. Ook dit is vastgelegd in een protocol, rapportage uiterlijk 1 juli 2016.

  • Participatiewet. Afgesproken is dat AVBV in 2015 minimaal 2 werknemers en in 2016 additioneel minimaal twee werknemers in dienst neemt die vallen onder de doelgroep voor de garantieplaatsen uit het Sociaal Akkoord. Hiervoor wordt een aparte loonschaal opgenomen in de cao. Voortgang en ervaring in de uitvoering wordt besproken in het periodiek overleg met betrokken vakbonden.

  • WW-reparatie.  Dit onderwerp is verder uitgewerkt en het zal ertoe leiden dat de duur en de opbouw van de (verslechterde) WW wordt gerepareerd conform de afspraken uit het Sociaal Akkoord.

  • Gezondheidsbeleid. Apollo-Vredestein heeft zich bereid verklaard het gezondheidsbeleid uitgebreid en actief binnen het bedrijf onder de aandacht te brengen.

CNV Vakmensen

Gerard van Dijk
Maarten Kanis

 
Downloads