Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Stand van zaken onderhandelingen Apollo Vredestein

De kop is eraf, flexibiliteit is het parool! Op donderdag 20 april hebben de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en FNV met hun kaderleden de eerste onderhandelingen gevoerd over jullie nieuw vorm te geven cao.

De voorstellenbrief van jullie vakorganisatie CNV Vakmensen hebben jullie reeds ontvangen. Vandaag bespraken we ook de voorstellen die jullie werkgever ons heef toegestuurd en daar is een aantal opmerkelijke zaken bij.

Stand van zaken bij jullie onderneming
Voordat we de onderhandelingen gestart zijn, werd ons door Jeroen Wilbers een update gegeven over hoe jullie werkgever, de onderneming Apollo-Vredestein, er voor staat. Het budget voor de verkoop is behoorlijk toegenomen, van € 475 miljoen naar € 525 miljoen. Er is sprake van een toename in het volume (banden) en er is een prijsverhoging aanstaande. Dat zijn de goede zaken. Ook is er teruggekeken naar de forse investeringen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en die nog gaande zijn. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Doordat de economie in algemene zin aantrekt, stijgen echter ook de grondprijzen en daar heeft Apollo-Vredestein last van, want die stijging van de kosten kan niet aan de klant worden doorberekend. De focus van OE-ready (dat prima gelukt is, hulde daarvoor!) ligt nu wat betreft de directie op verhoging van efficiëntie en kostenbeheersing. Verder gaf jullie directie aan dat een goede communicatie van het grootste belang is, geen spookverhalen maar een reëel beeld van de situatie, intern en extern.

Cao-voorstellen toegelicht
Hierna hebben de beide vakbonden hun cao-voorstellenbrief nader toegelicht, waarna jullie werkgever hetzelfde heeft gedaan. Daar springt een aantal zaken uit wat ons betreft. Nadat jullie werkgever wederom had benadrukt dat zij efficiëntie nodig hebben voor een gezonde bedrijfsvoering, kwamen zaken aan de orde die voor jullie als medewerkers van belang zijn, omdat je ermee te maken kunt krijgen. Jullie werkgever wil het aantal gewerkte uren verhogen en wil daartoe in de cao de mogelijkheid opnemen om in de volcontinue in 4-ploegen te gaan werken op basis van 36 en 38 uur. Deze flexibiliteit verwacht de werkgever nodig te hebben om op en af te schalen zodat productiepieken en dalen kunnen worden opgevangen. Ook wil Vredestein met een concreet voorstel komen om een zogenaamde urenbank te introduceren. Het andere opmerkelijke was het feit dat jullie werkgever een voorstel doet om ADV-dagen per maand uit te betalen en dat de medewerker zelf een ADV-dag kan “inkopen” wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft. Voor nieuwe medewerkers wil Vredestein zelfs het aantal ADV-dagen terug brengen naar 4 per jaar, in plaats van de huidige 16. Verder wil jullie werkgever een vorm van duurzaam doorwerken introduceren en mogelijk hiervoor een aantal seniorendagen inzetten.

We onderhandelen verder op 10 mei aanstaande
Tot zover op hoofdlijnen een weergaven van de eerste onderhandelingsronde, echt onderhandeld is er nog niet. Het was min of meer een verkennende en toelichtende fase, die overigens in een prima sfeer zijn verlopen.

Kijk ook eens op onze nieuwe cao community, www.JeAchterban.nl waar je nadat je bent ingelogd vragen kunt stellen en actief kunt meepraten en denken over alles wat je bezig houdt op het werk.

Wij houden jullie op de hoogte, mede namens de kaderleden Jan van ’t Verlaat en Daniel Visser.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid