Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Reorganisatie bij Apollo Vredestein! En nu?

Wat zijn de gevolgen? Raak jij je baan kwijt, of kun je blijven? En je collega’s dan? Komt er een sociaal plan en wat staat daarin? Met deze pagina willen we je helpen overzicht te krijgen waar je mogelijk mee te maken krijgt komende periode.

Eerst in gesprek

Zodra een bedrijf reorganiseert gaat CNV Vakmensen ermee in gesprek. Voor ons is het daarbij heel belangrijk dat:

  • gedwongen ontslagen zo veel mogelijk worden voorkomen
  • werknemers goed worden begeleid naar ander werk (bij dezelfde werkgever of ergens anders)
  • getroffen medewerkers op een eerlijke manier worden gecompenseerd (via een sociaal plan).

Wie wordt ontslagen?

Er zijn regels voor de volgorde waarin werknemers worden ontslagen. Uitgangspunt is dat uit elke leeftijdscategorie een evenredig en eerlijk aantal mensen voor ontslag wordt aangemeld. Het is dus niet zo dat degene die als laatste binnenkwam als eerste weer wordt ontslagen. Binnen de vijf leeftijdsgroepen speelt het aantal dienstjaren wel een rol.

Sociaal plan

Vakbonden en werkgever gaan in gesprek over een sociaal plan. Dat is bedoeld om de gevolgen van de reorganisatie voor medewerkers zo goed mogelijk op te vangen. Bijvoorbeeld door een extra vergoeding bovenop de wettelijke transitievergoeding af te spreken of door goede begeleiding naar ander werk af te dwingen.
Bij Apollo Vredestein ligt op dit moment een sociaal plan dat tot 1 juli 2021 geldig is. Het kan zijn dat de huidige reorganisatie zich over deze datum uitstrekt. Dan is het goed te weten dat jouw werkgever al heeft aangegeven dat dit sociaal plan ook gaat gelden voor getroffenen na deze datum. Naar huidige maatstaven kan je de afspraken namelijk zeer goed noemen.

Transitievergoeding

De werkgever moet sinds 1 januari 2020 aan elke werknemer van wie het dienstverband eindigt een transitievergoeding betalen. Hoe hoog die is hangt af van de lengte van je dienstverband. Voor CNV Vakmensen is de wettelijke transitievergoeding het minimum. Als er mogelijkheden zijn een hogere vergoeding af te spreken in een sociaal plan, zal CNV Vakmensen dat ook proberen.

Werkloosheid en WW

Word je werkloos, dan krijg je te maken met de WW (Werkloosheidswet). Zo werkt het:

Weken- en jareneis

Heb je van de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt? Dan voldoe je aan de ‘wekeneis’. Je hebt dan recht op een basisuitkering van drie maanden. De eerste twee maanden krijg je 75 procent, de derde maand 70 procent van het voor jou geldende dagloon.
Voldoe je aan de wekeneis én heb je van de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minimaal 4 kalenderjaren gewerkt? En heb je in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen, of vanaf 2013 over 208 uur per jaar loon ontvangen? Dan voldoe je aan de ‘jareneis’. Je krijgt dan een verlengde uitkering die afhankelijk is van je arbeidsverleden. Deze uitkering is 70 procent van het dagloon.

Arbeidsverleden

Is jouw (totale) arbeidsverleden 10 jaar of korter, dan heb je voor ieder vol kalenderjaar dat je hebt gewerkt, recht op één maand WW. Dus een arbeidsverleden van acht jaar, geeft recht op acht maanden WW.
Duurde je totale arbeidsverleden langer dan 10 jaar, dan geldt voor jou dat alle volledige kalenderjaren voor 1 januari 2016, recht geven op één maand WW. Voor alle volledige kalenderjaren na 1 januari 2016 krijg je een halve maand WW.

Totale duur

De duur van je WW hangt dus af van de optelsom van de wekeneis en de jareneis, maar kan nooit langer zijn dan de maximale duur van de WW, te weten 24 maanden. De WW is de eerste 2 maanden 75% van het geldende dagloon, daarna 70%.

Dagloon

Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende bij je laatste werkgever. Voor de WW-uitkering gaat het in beginsel om het gemiddelde loon in het jaar voordat je werkloos werd. Per 1 januari 2020 is het maximum dagloon € 219,28 bruto per dag. Per maand is dat € 4.769,34 bruto. In deze bedragen is de vakantietoeslag al meegerekend.

Extra bij Apollo Vredestein

Voor cao-personeel van Apollo Vredestein is een PAWW-regeling afgesproken waar iedereen premie voor afdraagt. Ben je langer dan 10 jaar in dienst is en heb je na afloop van je WW-periode geen nieuwe werkgever gevonden, dan kun je een aanvraag indienen bij de stichting PAWW voor verlenging van je WW. Voor het Middelbaar en Hoger Personeel is geen PAWW-regeling afgesloten.

Vragen?

Neem contact op met Gerard van Dijk, cao-onderhandelaar van CNV Vakmensen bij Apollo: 06 – 20 60 18 19 of g.vandijk@cnvvakmensen.nl. Je kunt je vragen ook stellen aan CNV Info: tel. 030 75 11 007.

Ga met elkaar in gesprek

We horen graag wat jij van deze situatie vindt. Op ons gratis platform Je Achterban kun je met collega's in gesprek. Deel je ervaring of lees die van je collega's. Hier vind je ook het laatste nieuws over Apollo Vredestein.
 
Ga naar Je Achterban

Lid worden

Als je nu lid wordt van CNV Vakmensen kunnen we je helpen in deze moeilijke periode. We zien erop toe dat juridisch alles goed wordt afgehecht en jij krijgt waar je recht op hebt. Vergeet niet dat met hoe meer we zijn, hoe harder we met onze vuist op tafel kunnen slaan als het gaat om het afsluiten van een goed sociaal plan. Bovendien houden we je via nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Word Lid met 50% korting

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting