Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Overleg vorige week

Vorige week donderdag hebben we gesproken met de heren Benoit Rivellant en Frans Smidt, alsmede met mevrouw Shingari Ramachandran. Zij hebben ons toen aangegeven dat ze jullie loonsverhoging willen uitstellen. Hoe de vakbonden daarin staan hebben jullie uiteraard gelezen in de nieuwsbrief.

Overleg vandaag
Tot op heden hebben wij niet de gevraagde schriftelijke onderbouwing gehad van de werkgever. Wel hebben we vandaag in dezelfde setting wederom een Vivozoom vergadering gehad. Deze vergadering is op initiatief van de directie (Rivellant) tot stand gekomen en had als doel verder te spreken over het verzoek van vorige week.

Tijdens dit gesprek heeft Benoit Rivellant aangegeven dat ze meegaan in onze aanbeveling en de loonsverhoging WEL gaan betalen.

Nieuw verzoek
Benoit Rivellant heeft direct een nieuw verzoek neergelegd. Ze willen nu de vakantietoeslag van mei uitstellen en uitsmeren over de maanden juni, juli en augustus. Het doel hiervan is de druk op het kasstroomtekort verlichten. Dus met andere woorden: hoeveel contant geld is er in het bedrijf? Dat is belangrijk voor een bedrijf om op korte termijn aan zijn (betalings-)verplichtingen te voldoen zoals salarisbetalingen, waaronder vakantiegeld.

Hoe staan de vakbonden CNV en FNV daarin?
Gezien de huidige coronacrisis nemen we dergelijke verzoeken nog steeds uiterst serieus. Maar ook voor dit voorstel geldt hetzelfde als voor het inmiddels ingetrokken voorstel over uitstel van de loonsverhogingen:

  • Wij vinden dat dit niet nodig zou moeten zijn;
  • Als dit echt nodig is, zien wij graag een schriftelijk verzoek met een goede financiële onderbouwing met een verklaring van een onafhankelijk accountant;
  • Deze onderbouwing en verklaring laten wij weer toetsen;
  • Uiteindelijk gaan de leden hierover stemmen.

Wij zijn in afwachting van de werkgever; wordt dus vervolgd.

Het blijft een vervelende situatie en jullie krijgen klap op klap te verwerken. Let op elkaar en blijf gezond. Als er vragen zijn, stel ze gerust. We zullen ze bundelen en verwerken in een nieuwe nieuwsbrief.

Gerard van Dijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 60 1819
E g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid