Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Opnieuw overleg met jullie directie, nu digitaal

Vandaag hebben wij met de heren Benoit Rivellant en Frans Smidt, alsmede met mevrouw Shingari Ramachandran, een zogenaamde Vivozoom vergadering gehad.

Deze vergadering is op initiatief van de directie (Rivellant) tot stand gekomen en had als doel te spreken over de aankomende salarisverhoging(en). Zoals al eerder in een wereldwijde communiqué aangekondigd, is jullie directie van plan alle salarisverhogingen per 1 april in elk geval voor 3 maanden op te schorten en mogelijk langer. Omdat zoiets in Nederland met het Nederlandse recht en met jullie cao alleen maar kan na overleg met de vakbonden. Dit overleg is nu dus gestart door jullie directie.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment hebben we als vakbonden CNV Vakmensen en FNV in jullie bedrijf een cao afgesloten met een looptijd tot 31 maart 2021. In die cao is een loonsverhoging afgesproken op 1 april 2020 van 2,5%. Dit kun je vinden in de cao op bladzijde 18, artikel 7 lid 9. Verder zijn er in jullie cao-afspraken gemaakt over de toekenning van periodieken, dat kun je vinden in artikel 7, lid 2 onder b, bladzijde 15 van het cao-boekje.

Uit de eerdere berichtgeving hebben wij kunnen opmaken dat het topmanagement in India heeft gecommuniceerd dat zij besloten hebben dat “deferring increment” (= uitstel van loonsverhogingen) aan de orde zou zijn, later is dat wat genuanceerd en wordt door hen artikel 25 van de cao aangehaald en ingeroepen “Tussentijdse wijzigingen”, bladzijde 43 van jullie cao-boekje. Omdat jullie werkgever nu op dit artikel een beroep doet moeten wij wel met hen in overleg, dat eerste overleg heeft dus nu vandaag, donderdag 26 april, plaatsgevonden.

Wat wil jullie werkgever?
Jullie werkgever zegt dat de financiële toestand van de fabriek dusdanig slecht is dat zij alle financiële mogelijkheden wil benutten om de eigen vermogenspositie op orde te houden. Dus ook het niet verhogen van het salaris per 1 april alsmede het niet toepassen van de jaarlijkse treden in het loongebouw (als je daar nog recht op heb). In elk geval voor de komende drie maanden, met een optie tot verder vooruitschuiven. Daar schrikken wij als vakbonden van, ook al omdat de overheid in allerlei ondersteunende maatregelen (Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud, kortweg NOW geheten) heeft getroffen om bedrijven in deze corona crisis te ondersteunen. Die maatregelen gaan veel verder (zie zelf op www.rijksoverheid.nl ). En dat zou onvoldoende zijn?

Hoe staan de vakbonden CNV Vakmensen en FNV daar in?
Wij willen uiteraard niet doof en blind zijn voor de argumenten van jullie werkgever en nemen dit verzoek dan ook uiterst serieus. Maar we hebben ook aangegeven dat dit natuurlijk niet de gemakkelijk weg kan en mag zijn en dat er dus meer passende maatregelen door jullie werkgever moeten worden genomen. We hebben dus gevraagd wat het pakket aan maatregelen is.
Ook hebben we gevraagd om een goede financiële onderbouwing door de directie, is dit nu echt nodig? En gaat het de werkgelegenheid op korte termijn echt dienen?
Jullie merken wel, nog veel onzeker en we hebben dus jullie directie gevraagd om een financiële onderbouwing, ook een verklaring van een onafhankelijke accountant.
Als de werkgever dat alles aan gaat leveren gaan wij dit onderzoeken, en uiteindelijk zullen we dan –als er genoeg informatie is uitgewisseld- terug naar de leden. Immers, de cao is van jullie en is verkregen door een democratisch proces. En dat heet: stemmen!

Ook hier zorgvuldigheid voor snelheid!
Maar zover zijn we nog niet, we wachten de schriftelijke argumentatie van de werkgever af, zullen ons eigen onderzoek (laten) doen en komen dan voor besluitvorming naar jullie toe.
Gezien alle beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zal een eventuele stemming (als het zover komt op dit onderwerp) digitaal plaatsvinden, net zoals bij een “gewone cao-stemming”.

Tot zover maar weer. We houden jullie op de hoogte, geen spookverhalen of geruchten maar echte, degelijk informatie van jouw vakbond, jullie werknemersvertegenwoordiging. Een laten we in deze bijzondere tijden goed naar elkaar omzien en vriendelijk zijn, ook al in de Twenste stijl: “naoberschap” en Good goan!

Good Goan!

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid