Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Nieuws kadergroep CNV Vakmensen Apollo Vredestein

Vanuit de kadergroep CNV Vakmensen zijn een aantal zaken te melden die van belang zijn.

Belangrijke zaken; huidige voorzitter stopt
Ik wil beginnen met het feit dat onze huidige voorzitter, Silvio Dunhoft vanwege hem moverende redenen zijn functie per 1 januari 2018 neerlegt. Later dit jaar zullen we op passende wijze afscheid van hem nemen als voorzitter en hem bedanken voor zijn inzet over de afgelopen jaren.

Hiermee ontstaat er een vacature in de kadergroep, met als functie voorzitter. Op dit moment hebben we Herman Zomer als lid van CNV vakmensen bereid gevonden om als interim voorzitter voor een periode van een jaar op te treden. Na een jaar zal het interim voorzitterschap geëvalueerd worden in de kadergroep.

Oproep voor het stellen van kandidaten
Jullie hebben de gelegenheid om tegenkandidaten te stellen. Wij roepen jullie dan ook op dit voor 10 december dit kenbaar te maken bij de secretaris van de kadergroep, Mustafa Kurkut via e-mail: m1kurkut@gmail.com. Graag met een korte toelichting wie je bent en een motivatie waarom je voorzitter zou willen worden.

Nieuwe kaderleden gevraagd, wie komt ons versterken?
Tevens vragen wij jullie meer in algemene zin om als lid van CNV Vakmensen op een actieve wijze je bijdrage te leveren als kaderlid. Wij streven naar verjonging van onze kadergroep en ook naar meer differentiatie, met andere woorden: wij willen ook graag meer vrouwen in onze kadergroep. Heb je belangstelling, of wil je gewoon eens wat meer weten wat zoiets inhoudt, neem dan eens contact op met één van de huidige kaderleden van CNV vakmensen zoals (niet uitputtend) Silvio Dunhoft, Jan van ’t Verlaat, Daniel Visser, Mustafa Kurkut of Herman Steunenberg.

Verder kan ik jullie melden dat er in 2018 het nodige valt te doen door de kaderleden en jullie vakbondsbestuurder op een aantal vlakken:

 • De werkgroep TBW, waarvan Daniel Visser deel vanuit maakt;
 • Werkgroep Pensioenen, die zich gaat bezighouden met de keuze van jullie nieuwe pensioen vanaf januari 2019, nadat het contract bij Aegon is verlopen. Herman Steunenberg en Jacques van Willigen, alsmede Jan Ottens (R&D) maken als CNV leden deel uit van die werkgroep;
 • Werkgroep Flexibiliteit, Silvio Dunhoft en Mustafa Kurkut maken deel uit van die werkgroep als lid van CNV Vakmensen en vanuit de OR Themagroep HRM;
 • Werkgroep cao-MIHO, die moet nog nader worden ingevuld, maar het ligt mijns inziens voor de hand dat vanuit de cao-delegatie iemand participeert;
 • Werkgroep werkdruk, Daniel Visser zal hier vanuit CNV Vakmensen deelnemen.

Jullie zien, er is het nodige te doen, waarbij ik verwacht dat er met name vanuit de werkgroep Pensioenen er veel werk gedaan moet worden. Gelukkig worden wij als gezamenlijke vakbonden bijgestaan door de pensioendeskundige Joost Borm van A-Advies. In het voorjaar zullen we hier ook nog ledenvergadering(en) over houden waarbij wij hopen op een grote betrokkenheid van onze leden.

Verder is het van belang om te vertellen dat je als nieuwbakken kaderlid er nooit alleen voorstaat. er zijn veel ervaren kaderleden die graag hun kennis met je delen. Er is een (professionele) vakbondsbestuurder die je kan bijstaan op veel vlakken en last but not least: CNV vakmensen is dit jaar weer gestart met een kaderacademie waarbij je kosteloos en op een prettige manier kan worden geschoold om je vrijwilligerswerk goed uit te kunnen oefenen.

Tot zover dan maar weer, hartelijke groet en mogelijk tot ziens!

Namens de Apollo Vredestein kadergroep van CNV vakmensen,

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid