Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

Akkoord Apollo Vredestein

En plots, lag er een akkoord. Ook voor ons kwam dit akkoord als een verrassing. Wij hadden namelijk niet verwacht dat de werkgever dit zo vlak voor de vakantie nog zou bewegen.

En dat er sowieso op korte termijn een gesprek had kunnen plaatsvinden, daar we dachten dat alle partijen pas na de zomerstop verder zouden gaan. Afijn, weliswaar onverwachts, maar in principe is dit goed nieuws. Maar gezien de hele situatie kunnen wij goed begrijpen dat dit niet bij iedereen als goed nieuws overkomt.

Niemand had dit ooit gewild…
In een dergelijke situatie zijn er geen winnaars, enkel verliezers. Dit zorgt voor veel emoties. Deze emoties kunnen zich vaak tegen de verkeerde personen richten. Maar niemand heeft dit ooit gewild! Jullie OR-collega’s niet, wij als vakbonden niet, ook het lokale MT niet. Dit is nog altijd een besluit van de werkgever die op internationaal niveau is genomen (lees: India).

Wat is de rol van de ondernemingsraad?
De ondernemingsraad (OR) heeft op basis van de wet (WOR) bepaalde bevoegdheden als het gaat om reorganisaties. De OR onderzoekt de nut en noodzaak van het voorgenomen besluit van de werkgever en probeert deze zo goed mogelijk te beoordelen en geeft hier een advies over. Jullie OR heeft dit gedaan met een aantal zeer capabele externe adviseurs. De OR heeft ons als bonden ook regelmatig geïnformeerd en de bonden hebben regelmatig overleg gevoerd met hun bondsadvocaat van het FNV over de gang van zaken.

Ondanks alle inspanningen van jullie OR-collega’s zijn we begin juli op een punt beland dat we dachten: het is klaar, de werkgever gaat niet meer bewegen, na de vakantie moeten we opschalen en actie voeren.

Onverwachts heeft de werkgever vorige week toch nog een opening geboden. En als OR kan je dan niet anders dan deze opening zorgvuldig overwegen en hierover het gesprek aan te gaan met de werkgever. En dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een overeenkomst tussen de OR en de werkgever waarbij er veel meer banen behouden blijven dan in het oorspronkelijke plan van de werkgever.

En wat gaan de bonden dan nu doen?
De rol van de bonden is een andere dan die van de OR. De bonden onderzoeken / beoordelen namelijk niet het voorgenomen besluit van de werkgever. De bonden buigen zich over de sociale consequenties die dit besluit met zich meevoert. Dat betekent dat wij als bonden het gesprek voeren met de werkgever over een ontslagvergoeding, begeleiding van werk naar werk, enzovoorts. In theorie komt de rol van de bonden pas tot z’n recht op het moment dat het besluit van de werkgever definitief is genomen.

Gelukkig bestond er voor jullie al een sociaal plan, afgesloten door CNV Vakmensen en FNV, waarin de sociale gevolgen worden opgevangen. Dit sociaal plan is van toepassing op dit besluit en wij zullen jullie hier na jullie vakantie uitgebreid over informeren. Het is een keurig sociaal plan met een fatsoenlijk vangnet. Een dergelijk sociaal plan is in deze tijden nog moeilijk te vinden.

Gaan we dan geen actie meer voeren?
Zoals hierboven aangegeven hadden we de hoop dat de werkgever zou gaan bewegen al opgegeven. We hadden ons er dus op voorbereid dat de OR uiteindelijk een negatief advies zou uitbrengen over het voorgenomen besluit van de werkgever. En dan wilden de bonden de OR hierin ondersteunen! Wij wilden na de vakantie eventuele acties organiseren om de OR te ondersteunen en de werkgever onder druk te zetten om alsnog een akkoord te sluiten met de OR.

Nu er al een akkoord ligt, is dit niet meer aan de orde. Wij hebben vanaf het begin aangegeven: vakbonden en OR trekken gezamenlijk op en zullen elkaar steunen en versterken en we gaan actie voeren als de OR negatief adviseert en de werkgever toch z’n besluit gaat uitvoeren. Nogmaals, dat is nu niet meer aan de orde.

Stel nu dat de OR een zeer slecht akkoord had gesloten, dan hadden wij uiteraard (ondanks het feit dat wij geen wettelijke middelen hebben) met onze leden, juristen en adviseurs overlegd om toch in actie te komen. Het akkoord wat er nu ligt, is wat ons betreft een akkoord die geen basis biedt om hiertegen in actie te komen. Hierover praten we graag met jullie persoonlijk verder. Na jullie vakantie komen we dus bij jullie langs.

Overigens hebben wij als bonden wel zekerheden geëist als het gaat om de betaling van het sociaal plan (zie ook onze nieuwsbrief van vorige week). Deze zekerheden (in de vorm van een document of verklaring) hebben wij tot op heden nog niet ontvangen. Deze eis kan wel zeker basis bieden om in actie te komen. Want zoals hierboven ook staat uitgelegd, wij vakbonden gaan over de sociale consequenties.

Waarom zo vlak voor de vakantie?
Qua timing kan je het als OR eigenlijk niet goed doen. Natuurlijk was het voor iedereen fijner geweest als er achterbanraadplegingen waren gehouden waarin het verhaal persoonlijk werd uitgelegd.

De OR wilde jullie natuurlijk zou gauw mogelijk zekerheid geven. En als ze deze informatie hadden gehad voor jullie vakantie, maar deze pas hadden gedeeld na jullie vakantie, dan was dat wellicht ook niet slim geweest.
Maar realiseer je dat hier nooit een kwade bedoeling van jullie OR achter zit.

Sterker nog, nergens zit een kwade bedoeling achter. Jullie OR-collega’s zitten er niet om zichzelf en hun collega’s te bedonderen. We vertrouwen erop dat de OR, samen met de adviseurs, zich maximaal heeft ingespannen om het maximale voor jullie eruit te halen. Nee, het is geen reden tot feest. Maar geef de werkgever vooral geen reden om z’n feestje te vergroten door hier in Nederland boos te worden op jullie collega OR-leden. Vergeet ook niet wie dit uiteindelijk in gang heeft gezet.

Na de vakantie…
Zoals aangegeven: na de vakantie organiseren de bonden ledenvergaderingen. We willen jullie namelijk graag nog veel meer toelichting geven en jullie de gelegenheid geven om vragen te stellen. Jullie krijgen daar te zijner tijd nog een nieuwsbrief/oproep over. En uiteraard gaan we jullie hier stap voor stap doorheen slepen. We zullen jullie naar de juristen begeleiden en waar nodig met een goed gekwalificeerd outplacementbureau van werk naar werk. We laten jullie niet vallen!

Ondanks alles wensen wij jullie een goede vakantie. Het weer is een stuk beter, of wordt dat weer snel. Probeer ervan te genieten en uit te rusten, want dit hebben jullie na maanden van ellende wel even verdiend.

Tot na de vakantie!

Gerard van Dijk, CNV Vakmensen
Ashna Kamta, FNV

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid