Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

5e cao overleg Apollo Vredestein

Woensdagmiddag hebben wij het overleg met de directie hervat met als doel te komen tot een nieuwe cao inclusief het Sociaal Plan voor AVBV. Dit plan zou dan in de plaats komen van de werkgarantie zoals deze is afgesproken met de OR.

Tijdens het overleg is gebleken dat de mogelijkheden voor AVBV om een Sociaal Plan af te spreken en onze verwachtingen ver uit elkaar liggen. We hebben daarbij helaas geconcludeerd dat het verschil hiertussen op dit moment niet te overbruggen is. Het inleveren van de werkgarantie voor een in onze ogen veel slechter Sociaal Plan vinden wij niet redelijk.

Omdat onze bezwaren t.a.v. de werkgarantie vooral zijn dat deze niet voor de hele organisatie geldt, hebben wij de mogelijkheden verkend om de werkgarantie uit te breiden voor alle medewerkers die onder de organisatie Apollo Vredestein vallen (in vaste dienst voor 1 januari 2021).

Ons voorstel:
  • Verlenging van de werkgarantie tot 1 juli 2026 (conform de duur van het Sociaal Plan dat wij hebben voorgesteld);
  • In deze periode vallen geen gedwongen ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Iemand wiens werk toch vervalt, zal intern een andere baan krijgen aangeboden en heeft recht op doorbetaling van zijn/haar loon gedurende de werkgarantie. Mocht deze andere baan niet passend zijn, krijgt de medewerker de ondersteuning bij het zoeken naar ander werk;
  • Uitbreiding van de groep medewerkers voor wie de baangarantie geldt: alle werknemers in dienst van AVBV in Enschede (zoals dat ook voor het Sociaal Plan zou gelden);
De afspraken die wij maken ten aanzien van de cao zijn afhankelijk van het totaalpakket. Naast een fatsoenlijke loonsverhoging zijn wij in gesprek over een RVU-regeling, waardoor het mogelijk is om eerder te stoppen met werken voor medewerkers met zware beroepen.

Het overleg wordt vervolgd op dinsdag 20 juli 2021.

Vragen ?
Heb je vragen, neem dan contact op met mij  of met de kaderleden.

Ellen Jonker
bestuurder CNV Vakmensen
e.jonker@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid