Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Apollo Vredestein - Nieuws

400 handtekeningen!

Het is ons gelukt om in de afgelopen weken meer dan 400 handtekeningen te verzamelen. Dat betekent dat er meer dan 400 collega’s bereid zijn om in actie te komen voor verlenging van het sociaal plan en een structurele loonsverhoging. Hier kunnen we met zijn allen trots op zijn.

Heeft het geholpen?
Ja, zeker! Twee maanden geleden was het sociaal plan voor de directie onbespreekbaar. Hetzelfde gold voor de structurele loonsverhoging. Nu kunnen we jullie meedelen dat het gesprek over verlenging van het sociaal plan, een structurele loonsverhoging en een regeling om eerder te stoppen met werken (RVU) steeds concreter wordt. Een resultaat is gisteren tijdens het cao-overleg nog niet bereikt, maar we zijn goed op weg. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we er nog niet zijn. Volgens de directie is het sociaal plan bespreekbaar, mits de baangarantie vervalt. Voordeel van het sociaal plan is dat het geldt voor iedereen die in dienst is van Apollo Vredestein. Bovendien is dan 100% duidelijk wat de gevolgen voor werknemers zijn als de werkgever toch genoodzaakt zou worden om weer te reorganiseren. De baangarantie is een afspraak tussen de directie en de OR. Om die reden zullen we de komende dagen hierover met de OR in gesprek gaan.

Afbouw van het sociaal plan tot 70%
Daarnaast heeft de directie aangegeven dat het sociaal plan niet ongewijzigd voortgezet kan worden, maar dat het afgebouwd moet worden. Gezien ons mandaat zijn we als cao-onderhandelingsdelegatie in een lastige situatie terechtgekomen. Vasthouden aan ons oorspronkelijke eis zou betekenen dat we binnenkort actie gaan voeren. Ons doel is om in goed overleg redelijke afspraken te maken. Om die reden hebben we gezegd dat een afbouw over 5 jaar tot 70% bespreekbaar is. Dat betekent, kort gezegd, dat een ontslagvergoeding die in 2021 volgens de kantonrechtersformule bijvoorbeeld € 100.000,-- bruto bedraagt in de komende jaren geleidelijk zou worden afgebouwd en in 2026 € 70.000,-- bruto zou bedragen.

Loonsverhoging
Het voorgaande is wat ons betreft afhankelijk van een fatsoenlijke loonsverhoging. Waar de directie de voorkeur heeft voor een 3-jarige cao met een loonsverhoging van 1% per jaar, hebben wij aangegeven dat een 3-jarige cao bespreekbaar is, mits de salarissen over de periode van 3 jaar met in totaal 6% worden verhoogd (in 2021 = 1%, in 2022 = 2,5% en in 2023 = 2,5%).

RVU en Paasuitkering
Bij het totale pakket horen nog de zogenaamde RVU-regeling voor werknemers met zwaar werk (productie en expeditie) en de Paasuitkering die in de cao moet worden opgenomen.

Komende tijd zal de directie gebruiken om één en ander met het moederbedrijf af te stemmen en door te berekenen.

Wij realiseren ons goed dat we als cao-onderhandelingsdelegatie de grenzen van ons mandaat flink hebben opgezocht en dat de rek daarmee uit is. De directie is nu aan zet. 7 juli komen we weer bij elkaar. We hopen voor de zomervakantie een cao-resultaat aan jullie te kunnen presenteren.

Mede namens de cao-onderhandelingsdelegatie,

Dino Djulbic (FNV)

Ellen Jonker (CNV Vakmensen)

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid