Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Fibrant en AnQore: afremmen of noodstop

Afgelopen vrijdag zijn de onderhandelingen voor de cao Fibrant en AnQore 2017 weer voortgezet. In de aanloop naar het overleg waren de verwachtingen hooggespannen. Als een goede invulling gegeven kon worden aan de opmerkingen van de bonden, zou een afronding van de onderhandelingen mogelijk zijn.

Wat was in grote lijnen de stand van zaken na het overleg van 12 mei?

Inkomen

Tijdens het overleg van 12 mei bood de werkgever:

Loonsverhoging per 1-7-2017 -> 1,75% en per 1-1-2018 -> 1,75%.

De bonden gaven als reactie aan:

Loonsverhoging per 1-1-2017 -> 2% en per 1-1-2018 -> 2%

Transitietoeslag

Overzetten van Transitietoeslag naar MyChoice en rest inbouwen in salaris zou voor een grote groep mensen toch een beperkt netto nadeel veroorzaken, door de hogere kosten voor het pensioen. De bonden willen géén nadelige netto effecten in het salaris. Dat moet dan nog gecompenseerd worden voor iedereen.

Mensen konden met MyChoice en Transitietoeslag voldoende dagen terugkopen. Dat aantal moet ook nu nog mogelijk blijven. Daar moet een garantieregeling voor komen.

TOR-regeling

Het voorstel van de commissie die naar de TOR-regeling had gekeken kwam uit op een verschuiving van de toetredingsleeftijd van 58 jaar naar 60 jaar per 1-7-2017. Daarbij zou er een overgangsregeling komen van 1½ jaar tot 31-12-2018. De TOR-regeling zou dan ook flexibeler worden ingericht, zodat er meer keuze mogelijkheden zouden komen om in overleg de TOR-regeling in te vullen. De werkgever wil daarna bekijken of en hoe de toetredingsleeftijd van de TOR-regeling later doorgeschoven kan worden naar 62 jaar. 

De bonden vinden de ingangsdatum voor de verschuiving wat vroeg en ook de overgangsregeling moet nog nader bekeken worden. Bonden willen nu géén afspraken maken over een mogelijke toetredingsleeftijd op 62 jaar. Over de meeste andere punten is wel al overeenstemming bereikt, op voorwaarde dat over de gehele cao overeenstemming wordt bereikt.

Afremmen of Noodstop

Een aantal mensen wil een nadere toelichting krijgen over de stand van zaken. Daarom hebben we op 14 juni nog een ledenvergadering gehouden. Voornamelijk medewerkers van AnQore hebben hiervan gebruik gemaakt.

In de vergadering werd snel duidelijk dat de mensen het gevoel hadden onvoldoende geïnformeerd te zijn over de stand van zaken. Na een korte toelichting op een en ander namen de aanwezigen een zeer resoluut standpunt in. Het is onacceptabel dat in deze cao de transitietoeslag wordt ingebouwd in het salaris. Ook wil men géén wijziging van de bestaande TOR-regeling in deze cao. De mensen willen vooral een goede loonsverhoging per 1 januari 2017.

Dit standpunt hebben we op 16 juni overgebracht naar de werkgevers. Hiermee dreigt een abrupt einde te komen aan de aanpassingen waar partijen al enkele maanden aan sleutelden, ongeacht de uitkomst daarvan. De werkgevers gaven aan hier zeer teleurgesteld over te zijn en moeten zich nu nader beraden over hoe hierop te reageren. 

De vraag is of dit nu leidt tot een noodstop, of dat het mogelijk is om nu even af te remmen en te bezien of de route kan worden aangepast en dan alsnog succesvol kan worden afgerond. De vakbonden denken daarbij aan een cao van 1 jaar met alleen afspraken over de belangrijkste zaken, zoals loonsverhoging. Gedurende de rest van het jaar kan dan gewerkt worden aan een acceptabele invulling van de andere punten. De werkgever zal ons zo snel mogelijk informeren hoe zij willen reageren.

Wij houden jullie op de hoogte.

Namens de onderhandelingsdelegaties van de vakbonden,

CNV Vakmensen Ron Smeets
FNV Ingrid van Pinxteren
De Unie Dirk van Gestel
ABW Roger van de Broek

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid