Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Nuplex Resins - Nieuws

Vervolg reparatie WW WGA Allnex

Leden van FNV en CNV Vakmensen hebben in ruime meerderheid gekozen voor reparatie van het 3e WW jaar en WGA. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst / ledenraadpleging hebben wij jullie aangegeven wat de vervolgstappen zouden moeten zijn.

Een belangrijke stap in dit proces is het versturen van getekende stukken naar de PAWW. De uiterste datum hiervoor was 15 december 2017. Deze stap hebben wij niet op tijd kunnen zetten.

De directie van Allnex zegt zorgvuldig te willen handelen en bestudering van de stukken nodig te vinden. Het is waar dat het allemaal snel moest gebeuren, maar Allnex was hierin geen uitzondering: dit was bij ieder bedrijf die zich aan wilde melden het geval.

We hebben de AWVN (die werkgever ondersteunt bij cao-onderhandelingen) gevraagd contact op te nemen met Allnex zodat het proces van ondertekenen versneld kon worden. Dit zou ook de door directie gewenste zorgvuldigheid ten goede komen. De AWVN heeft een positieve rol gespeeld in dit proces, maar helaas heeft dit het standpunt van Allnex niet gewijzigd.

Wij betreuren het zeer dat Allnex zich zo opstelt, juist nu we weten dat in het voorjaar ontslagen gaan plaatsvinden. De kans is nu groot dat deze groep geen aanspraak kan maken op de reparatie. Op verzoek van Allnex vindt in januari 2018 een extra periodiek overleg plaats. De regeling wordt dan besproken. Als vakbonden gaan we ons best doen deze regeling alsnog zo snel mogelijk in te laten gaan.

In deze nieuwsbrief tref je in bijlage onze meest recente brief aan de directie van Allnex aan. Jammer dat we het jaar zo af moeten sluiten. Rest ons nog jullie goede dagen en een gezond 2018 toe te wensen!

Mede namens de kaderleden,

Peter Vlaming
bestuurder CNV Vakmensen

E p.vlaming@cnvvakmensen.nl
M 06 53 29 52 56
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid