Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Nuplex Resins - Nieuws

Stand van zaken Nuplex

Op woensdag 27 maart 2013 hebben wij een periodiek overleg gehad met uw werkgever. Tijdens dit overleg is ons een presentatie gegeven met betrekking tot de huidige financiële stand van zaken bij Nuplex.

Als gezamenlijke bonden willen wij u mededelen, dat de cijfers van Nuplex ons bijzonder zijn meegevallen. Omdat Nuplex klanten heeft in de automotive- en bouwsector hadden wij slechtere cijfers verwacht. Het verheugt ons ook dat uw directie momenteel vacatures aan het invullen is. Natuurlijk is het aan de directie om de financiële resultaten aan het personeel te presenteren. Zoals wij begrepen hebben gebeurt dit ook met regelmaat.

Het leek ons echter goed u in deze sombere tijden het signaal te geven dat, vanuit onze visie, Nuplex ten opzichte van andere chemiebedrijven momenteel goed presteert. Dit is een compliment voor de medewerkers en het management.

Nuplex heeft een extern bureau benaderd om de mogelijkheden voor arbeidsplaatsen voor Wajong in beeld te brengen. Op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid, netto beschikbare arbeidsduur en arbeidstijdenmanagement, heeft Nuplex aangegeven dat er op dit moment niets te melden valt. Men komt erop terug tijdens het komende cao-overleg. Dit geldt ook voor de werkkostenregeling, ook hier komt men in een later stadium op terug.

Wij hebben aandacht gevraagd voor de mogelijke problemen die werknemers, die eerder door een reorganisatie zijn vertrokken, nu gaan ondervinden met betrekking tot het AOW-gat. Omdat de AOW-leeftijd met ingang van 2013 omhoog gaat kan er voor deze groep inkomensderving ontstaan. Er wordt nu geïnventariseerd hoe groot deze groep is. Omdat dit een overheidsmaatregel betreft voelt Nuplex zich niet direct verantwoordelijk. Tijdens het cao-overleg komt dit nader aan de orde.

Wij hebben voorgesteld actief mee te werken aan deeltijdpensioen. Volgens de pensioenregeling zijn diverse vormen van deeltijdpensioen mogelijk. Nuplex geeft aan, dat aanvragen voor deeltijdpensioen met een positieve grondhouding worden beoordeeld. Men voert hetzelfde beleid als bij aanvragen voor deeltijdwerk.

Ten slotte willen wij nog melden dat woensdag 5 juni 2013 als eerste dag gepland staat voor de cao-onderhandelingen.

U zult door uw bond benaderd worden voor een ledenraadpleging.

Peter Vlaming
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid