Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Nuplex Resins - Nieuws

Periodiek overleg bij Allnex Bergen op Zoom

Dinsdag 11 april hebben wij periodiek overleg gehad met je werkgever.

Adviesaanvraag
Wat betreft de fusie hebben wij vernomen dat alle lopende adviesaanvragen bij de Ondernemingsraad zijn afgerond met een positief advies. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan deze adviezen. Voor Supply Chain en Operations volgen nog adviesaanvragen.

Mantelzorg
Op het gebied van mantelzorg zijn er volgens personeelszaken geen problemen aan te duiden vanwege het levensfasegericht beleid en maatwerkmogelijkheden. Het is echter de vraag in hoeverre er werknemers zijn die een beroep op hun werkgever hebben gedaan in verband met Mantelzorg? Mantelzorg blijft maatwerk.

Zijn er voorbeelden te noemen hoe Allnex werknemers ondersteunt (heeft) op het moment dat er een beroep op Allnex is gedaan in verband met mantelzorg? Graag vernemen wij dit zodat we mogelijk concretere afspraken in de cao met betrekking tot mantelzorg kunnen gaan maken.

Graag vernemen we ook andere punten die je graag in onze aanbiedingsbrief voor de komende cao-onderhandelingen opgenomen wilt zien.

Data cao-onderhandelingen
Data voor de komende cao-onderhandelingen zijn namelijk al bekend:

  • Eerste overleg: woensdag 30 augustus 2017
  • Tweede overleg ronde: woensdag 4 oktober 2017

Graag vernemen wij suggesties voor de aanbiedingsbrief die je nog voor de zomervakantie toegestuurd wordt.

Tenslotte hebben wij vernomen dat twee bureau’s op het bedrijf voorlichting hebben gegeven over hoe zij de collega’s die helaas Allnex moeten gaan verlaten, kunnen helpen in het zoeken naar een nieuwe baan.

In het sociaal plan hebben wij afgesproken dat betrokkenen zelf kunnen kiezen door wie zij zich op dit gebied willen laten ondersteunen. De keus is dus niet beperkt tot deze bureau’s. Collega’s binnen CNV Vakmensen gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding kunnen je hierbij ook helpen.

Indien dit op jou betrekking heeft en je hier interesse in hebt, verzoek ik je mij dit via de mail te laten weten. We regelen dan op zeer korte termijn een informatiebijeenkomst in Bergen op Zoom.


Mede namens
Peter Passier, kaderlid CNV Vakmensen

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid