Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alliance Health Care - Nieuws

Inleveren arbeidsvoorwaarden Alliance Healthcare

Van werknemers van Alliance Healthcare krijgen wij vragen over voorstellen die zij krijgen van Alliance Healthcare om te tekenen voor forse verslechteringen in hun arbeidsvoorwaarden, met name de senioren-regeling 55+.

Alliance Healthcare baseert zich daarbij op afspraken die zij gemaakt zou hebben met de OR van Alliance Healthcare (Arbeids-voorwaardenregeling 2014-2015).

Op zich kunnen deze afspraken, zolang deze afspraken een verbetering voor de werknemer zijn en door de werknemer geaccepteerd zijn, óf als werkgever dit pakket arbeidsvoorwaarden aan nieuwe werknemers aanbiedt. Afspraken waarbij u afstand doet van uw CAO en die u persoonlijk tekent, geven pas aanleiding voor verandering (hier dus: “verlies”) van arbeidsvoorwaarden.

U bent nog steeds in het bezit van de CAO Alliance Healthcare. Met andere woorden, u hoeft niet te tekenen voor “andere” of  “nieuwe” arbeidsvoorwaarden bij uw huidige werkgever. Ons dringend advies is dan ook: Teken niet voor verslechteringen van uw arbeidsvoorwaarden.

Uw werkgever kan niet eenzijdig (dus zonder overleg met de vakbonden of met iedere werknemer afzonderlijk) de CAO beëindigen/veranderen/verslechteren. Werknemers krijgen momenteel een voorstel om afstand te doen van hun seniorenregeling. Daarbij kunnen zij uit twee varianten kiezen, echter naar onze mening is en blijft de beste variant de niet vermelde derde variant namelijk NIET TEKENEN.

Als dit bericht aanleiding geeft tot vragen, dan kunt u contact opnemen met CNV Vakmensen/CNV Info, tel. 030-7511007. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 06-51602017.

Laat deze info ook aan uw collega zien!

Wilko van Niejenhuis,
bestuurder
E. w.vanniejenhuis@cnvvakmensen.nl
M. 06-51602017
T. 0512-583470 (regiokantoor Drachten)


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid