Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alkor Draka - Nieuws

CAO Alkor Draka: een eindbod zonder loonsverhoging

Alkor Draka wil investeren in tevredenheid van hun mensen en veel doen op HR-gebied, maar zit nog met een lastige pensioendiscussie en zit krap bij kas. Dus geen ruimte voor loonsverhoging. Dat is in het kort het beeld van de onderhandelingen van maandag 17 juni. Leden moeten het maar zeggen.

CAO onderhandelingen
AD heeft aangegeven dat het actieplan basis kan zijn voor de werkgeversvoorstellen bij deze cao-onderhandelingen. Zij wil een financieel gezond bedrijf en een aantrekkelijke werkgever zijn, met passende en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en op fysiek en psychosociaal vlak een veilige omgeving bieden. De voorstellen van AD geven ons overigens een heel ander gevoel.

Eindbod voorleggen aan leden
Hoewel de voorstellen van de bonden bewust 'eenvoudig' zijn gehouden heeft de directie duidelijk gemaakt dat er geen ruimte is voor een loonsverhoging en dus is er een eindbod neergelegd waarmee de bonden naar hun achterban kunnen gaan. FNV en CNV Vakmensen vinden het onvoldoende, want het komt niet in de buurt van de eenvoudige voorstellen en hebben besloten het schriftelijk voor te leggen om op die manier te horen wat de leden er van vinden. Van een kale kip ......

Wat vind jij van het eindbod
Wat vind jij ervan. Kun je ermee instemmen of juist niet. Als je tegen bent zeg dan ook waarom en wat je verbeteren wilt en hoe. Graag uiterlijk woensdag 26 juni 2013 je reactie sturen naar Jaap Bosma. Reacties die later binnenkomen of als je niet reageert worden geteld als instemming met het eindbod.

Eindbod van Alkor Draka (AD)
Looptijd
Van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

Loonmatiging
AD heeft geen ruimte voor een loonsverhoging. Zowel de slechte financiële situatie als gevolg van de aanhoudende crisis en de nog steeds krimpende markt in de Stationary-markt maakt dit niet mogelijk.

Actieplan "gezonde organisatie - gezonde (arbeids)verhoudingen"
Cao-partijen hebben in dit kader verkend hoe met het actieplan in de cao omgegaan kan worden en tot welke (studie)afspraken dit in de cao zou kunnen leiden. Centrale thema's in dit actieplan zijn veiligheid, employability en continuïteit van de organisatie.

AD gaat er in haar visie vanuit dat in 2017 het marktaandeel in de huidige Stationary-markt wordt behouden en een kwart van de afzet wordt gerealiseerd in andere afzetmarkten. Dit betekent dat er de komende jaren grote veranderingen voor de deur staan die veel van AD en haar werknemers zullen vragen.

Het actieplan moet leiden tot een gezondere organisatie ook in financiële zin, zodat er in de (nabije) toekomst weer ruimte is voor groei en een daarbij in de pas lopende loonsverhoging.

Bedrijfsafhankelijke uitkering
AD wil de huidige bedrijfsafhankelijke eenmalige uitkering voor de looptijd van deze cao voortzetten.

Pensioenregeling
Op dit moment is het concrete voorstel van Aegon over de Aegon-regelingen nog niet helder. Dit houdt in dat primair naar de wettelijke aanpassingen voor 2014 wordt gekeken (verlagen opbouwpercentage in de PGB-regeling naar 1,75%) en dat de Aegon-regelingen over 2014 worden gecontinueerd (voor de Aegon regelingen zal de leeftijd omhoog gaan naar 67 jaar). Mocht het voorstel van Aegon daartoe aanleiding geven, dan zullen cao-partijen hierover in overleg gaan.

WGA-premie
AD neemt ook dit cao-jaar de stijgende WGA-premie voor haar rekening.

Werkkostenregeling
AD zal per 1 januari 2014 de werkkostenregeling in gaan voeren. Als er sprake is van ongebruikte fiscale ruimte, zal AD deze ruimte voor werknemers inzetten, op een voor werkgever kostenneutrale wijze.

Vakbondscontributie
Voortzetting van deze regeling.

AWVN-regeling
Voortzetten van de AWVN-regeling, als er een akkoord wordt bereikt.

De situatie van AD en het eindbod zal door de directie worden toegelicht in de door hen geplande personeelsbijeenkomsten op 21, 24 en 25 juni aanstaande. 

Tenslotte
CVN Vakmensen heeft eerder al duidelijk aangegeven dat het HR-actieplan niet echt onderwerpen zijn voor de cao-tafel. In het huidige plan kunnen de doelen beter worden gedefinieerd, meer resultaat gericht zijn en gekoppeld zijn aan de strategische veranderingen die AD nastreeft. Dat is ook volgens ons noodzakelijke en dus is een strategisch organisatieplan van groot belang voor een positieve ontwikkeling van AD.

Overigens, CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Ontwikkel mee door jouw collega ook lid te maken. Dan is samen vakmensen ontwikkelen.

Jaap Bosma
Bestuurder
T: @JaapBosma | @cnvvakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid