Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alkor Draka - Nieuws

CAO Alkor Draka: Een eerste voorzichtige voorzet

Donderdag 23 mei is er een eerste aanzet gegeven om te praten over een nieuwe cao bij Alkor Draka. De cao-voorstellen zijn ingediend. Maar er is eerst gesproken over hoe AD er op financieel gebied voor staat en op het vlak van personele aangelegenheden. 17 juni is de vervolgdatum.

Een ander agenda

Als invaller voor Winanda Ludwig, ging ik naar het gesprek met het gevoeld dat er over de cao zou worden gesproken. Die verwachting kwam niet helemaal uit. De agenda bleek iets anders van opzet. Eerst bijpraten over de situatie van Alkor Draka (AD) en kennelijk was er ook noodzaak om wat ‘ communicatiefoutjes’ weg te poetsen. Het zou dus gaan over de financiële zaken, een soort van werknemerstevredenheid onderzoek, pensioenen en uiteindelijk over de cao. Aan dat laatste onderwerp zijn we vooralsnog niet toegekomen. Wel aan het plannen van een vervolgdatum. Wij zitten maandag 17 juni de gehele dag weer met elkaar om tafel.

Stand van zaken AD

Over de financiële kant van de zaak werd duidelijk gemaakt dat men moeilijkheden heeft met het behoud van volume op de traditionele markt. Door een grotere of fellere concurrentie wordt er markaandeel verloren. AD is bezig om vervolgens andere markten aan te boren en zoals ik het interpreteer, lukt dat dan ook nog aardig. Ten opzichte van vorige twee jaren wordt een behoud van volume en financieel resultaat gepresenteerd. Hoewel dit nog niet tot forse winsten leidt, wordt er wel een stijgende lijn gezien.

Pensioenregeling AD

De diverse pensioenregelingen binnen AD zijn nog eens tegen het licht gehouden omdat er binnenkort weer regelgeving zit aan te komen die effect heeft op de bestaande regelingen. Vooralsnog ontstaat het beeld dat door de externe omstandigheden pensioenmogelijkheden fors onder druk komen te staan en dit ook effect zal hebben op de kosten en afhankelijk van gekozen oplossingen, de uitbetaling. Bonden worden betrokken bij het verder onderzoek en het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Werknemerstevredenheid

Arboplaats heeft dit onderzoekje uitgevoerd onder 180 werknemers en 79% van hen hebben hierop ook gereageerd. Dat is een heel hoog responspercentage. Uit het onderzoek komen behoorlijk schokkende zaken naar voren. Zo wordt er een hoog ziekteverzuim getoond en is er kennelijk pestgedrag en zelfs seksuele intimidatie op het werk. Dat is toch wel behoorlijk schokkend. Veiligheid wordt verschillend ervaren en dus verschillend meer omgegaan. Het lijkt er op dat leidinggevenden de veiligheidsregels minder serieus nemen dan de productiemedewerkers. Dat is op zich heel onwenselijk.

Sfeer binnen AD, cultuur en stijl van leidinggeven behoeven nogal wat aandacht om het positief te beïnvloeden, maar ook de gezondheid van werknemers ook gelet op de relatief hoge gemiddelde leeftijd.

Een eerste actie van AD is om een cursus ontwikkelen leiderschap in te zetten. Ik ben van mening dat een dergelijke cursus niet alleen gericht moet zijn op leidinggevenden, maar ook heel goed is voor het personeel op de werkvloer.

CAO onderhandelingen

AD wil een financieel gezond bedrijf en een aantrekkelijke werkgever zijn, met voor medewerkers daarbij passende en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wil AD op fysiek en psychosociaal vlak een veilige omgeving bieden. Deze elementen kunnen basis zijn voor de werkgeversvoorstellen bij de onderhandelingen over de nieuwe cao AD.

CNV Vakmensen heeft duidelijk aangegeven dat oplossingen op het gebied van HRM niet echt onderwerpen zijn voor de cao-tafel. HR-activiteiten en doelen moeten goed worden gedefinieerd, resultaat gericht zijn, in een organisatiestrategie zijn beschreven, uniform worden uitgevoerd en een continue aandacht hebben. Daarom zijn het geen onderwerpen voor op de cao-tafel.

De voorstellen van CNV Vakmensen zijn qua inhoud gelijk aan die van FNV en bewust ‘eenvoudig’ gehouden. De volgende bijeenkomst zullen die worden besproken.

Tenslotte

CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Ontwikkel mee door jouw collega ook lid te maken. Dan wordt het samen ontwikkelen van vakmensen.

 

Jaap Bosma
Bestuurder
E: j.bosma@cnvvakmensen.nl
T: @JaapBosma
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid