Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alkor Draka - Nieuws

AlkorDraka denkt na over sociaal plan

Maandag 7 november hebben wij opnieuw overleg gehad met AlkorDraka over de reorganisatie en het sociaal plan. Ook hebben wij gesproken over de rol van de vakbond versus ondernemingsraad in deze reorganisatie.

Rol vakbonden versus ondernemingsraad
Tijdens de ledenvergadering hebben wij het al gezegd dat de ondernemingsraad over de nut en noodzaak gaat en vakbonden gaan over het opvangen van de sociale gevolgen. Om de ondernemingsraad goed hun werk te kunnen laten doen (nut en noodzaak bepalen) moeten zij kunnen praten met iedereen die zij daarvoor nodig hebben. Dat betekent dat de vertrouwelijkheid van de adviesaanvraag moet. Dit hebben wij ook tegen AlkorDraka gezegd. Volgens AlkorDraka hoeft dit niet omdat de ondernemingsraad met iedereen mag praten die zij nodig hebben. AlkorDraka heeft tegen de ondernemingsraad gezegd dat zij maar door moeten geven met wie zij willen praten en dat daar geen veto op zal liggen. De ondernemingsraad heeft dus haar handen vrij om te komen tot een goed advies.

Wel of geen sociaal plan?
Het voorstel van AlkorDraka was om met de ondernemingsraad een sociaal plan af te spreken. Maar tijdens ons eerder overleg met AlkorDraka hadden vakbonden al gezegd dat zij het vreemd vonden dat AlkorDraka met de ondernemingsraad een sociaal plan wilde afspreken terwijl dat normaal gesproken met vakbonden plaatsvindt. Vakbonden gaan immers over de arbeidsvoorwaarden. Na de grote opkomst tijdens de ledenvergaderingen op 2 november jl. bleek AlkorDraka toch bereid te zijn om met de vakbonden een sociaal plan af  te spreken. Alleen op welk niveau?

Volgens AlkorDraka is er weinig geld voor een sociaal plan en willen ze alleen de transitievergoeding betalen. Volgens AlkorDraka is dat de nieuwe wettelijke regeling. Het klopt dat er sinds 1 juli 2015 een nieuwe regeling is, de transitievergoeding. Maar die is bedoeld bij individuele ontslagkwesties, niet bij een collectief ontslag. Wanneer AlkorDraka bij haar standpunt blijft, dan gaan vakbonden geen sociaal plan afspreken. Wanneer de transitievergoeding met minimale wettelijke niveau is, dan heeft AlkorDraka de vakbonden daar toch niet bij nodig? Wij gaan nooit akkoord met dit minimale niveau. 

Hoe nu verder?
AlkorDraka denkt nu na over het sociaal plan. Willen ze meer bieden dan alleen het wettelijke minimum? Verder moet er bij een sociaal plan ook nog worden gedacht aan:

  • Outplacement / mensen helpen van werk naar werk
  • Plaatsmakersregeling / vrijwillig vertrek
  • Wat gebeurt er als iemand een andere (lagere) functie krijgt?
  • Etc., etc.

Wij hebben tegen AlkorDraka gezegd dat zij het oude sociaal plan uit 2008 maar als basis moeten nemen voor het nieuwe sociaal plan. Wij hebben een principe afspraak gemaakt voor woensdag 16 november. Of deze afspraak doorgaat is afhankelijk van de reactie van AlkorDraka. Wordt dus vervolgd. 

Heb jij informatie waarvan je denkt dat die belangrijk is voor ons dan horen of lezen wij die graag. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik die graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen - Industrie
M: 06 5160 2050
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

16-3864/DP/sb
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid