Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alkor Draka - Nieuws

Alkor Draka hernieuwt cao-eindbod zonder loon

AD heeft na de afwijzing van het eerdere eindbod een nieuw eindbod neergelegd. Er is nog steeds geen ruimte voor een echte loonsverhoging, naast een lastig pensioenprobleem. Bonden leggen dit hernieuwd eindbod neutraal voor aan de leden.

Cao onderhandelingen / hernieuwd eindbod
De afgelopen weken hebben we een aantal keren contact gehad met AD. Dit heeft geleid tot een aangepast bod van jullie werkgever (zie hieronder) inzake de verlenging van jullie cao. Wij leggen dit eindbod neutraal aan jullie voor omdat wij de indruk hebben dat er echt niets meer in zit en we ook moeten vaststellen dat actievoeren voor een beter cao-bod niet wordt gedragen door de leden.

Wij denken dat het voldoende duidelijk is dat er bij het niet accepteren van het cao-bod geen verlenging van de cao AD zal gaan plaatsvinden. Wel is het volgens ons van belang dat we vanuit een (nieuwe) cao in 2014 gaan overleggen over de mogelijke wettelijke aanpassingen van de pensioen-regeling die in 2015 van kracht zullen worden. Door die nieuwe wettelijke maatregelen zullen de huidige verzekerde delen sowieso aflopen en we op zoek moeten naar een vervangende oplossing.

Vakmensen bepalen
De leden van CNV Vakmensen bepalen of dit acceptabel is of niet. Uiterlijk dinsdag 17 december 2013 kunnen zij aangeven of zij ermee instemmen of niet via een mailtje naar Jaap Bosma

Eindbod Alkor Draka
Looptijd
Van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

Loonmatiging
AD heeft geen ruimte voor een loonsverhoging. Zowel de slechte financiële situatie als gevolg van de aanhoudende crisis en de nog steeds krimpende markt in de Stationary-markt maakt dit niet mogelijk.

WGA-premie
Alkor Draka is bereid, ook al is er sprake van een stijging van de WGA-premie voor Alkor Draka, om ook voor de komende cao af te zien van haar recht om de helft van deze WGA-premie te verhalen op werknemers.

Bedrijfsafhankelijke uitkering
Alkor Draka wil de huidige bedrijfsafhankelijke eenmalige uitkering afschaffen en deze in een eenmalige uitkering omzetten van 1,25%, uit te betalen in februari 2014. Dit kan eventueel ook een vast bedrag per medewerker.

Werkkostenregeling
Alkor Draka zal per 1 januari 2014 de werkkostenregeling in gaan voeren. Indien er sprake is van ongebruikte fiscale ruimte, is Alkor Draka bereid om deze ruimte in te zetten om de 13de maand voor een deel bruto - netto te verrekenen per medewerker op voor werkgever kostenneutrale wijze.

AWVN-regeling
Voortzetten van de AWVN-regeling, als er een akkoord wordt bereikt.

Vakbondscontributie
Voortzetting van deze regeling.

Pensioenregeling
AD wil de Pensioenregelingen per 2014 aanpassen om de regelingen te laten voldoen aan het gestelde wettelijke kader.

Aanpassing bij PGB
De basisregeling: het opbouwpercentage zal worden gewijzigd van 1.88% naar 1.75%.

Aanpassingen Aegon regelingen

  1. De aanvullende regeling: het opbouwpercentage zal voor 2014 0,37% blijven. De pensioenleeftijd voor vanaf 2014 op te bouwen Ouderdom Pensioen aanspraken wijzigt naar 67 jaar.
  2. De compensatieregeling: het opbouwpercentage  zal wijzigen van 2,25% naar 2,15%. De pensioenleeftijd voor vanaf 2014 op te bouwen Ouderdom Pensioen aanspraken wijzigt naar 67 jaar.

Tenslotte
CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Maak jouw collega ook lid. Dat is samen vakmensen ontwikkelen.

Jaap Bosma
Bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid