Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alkor Draka - Nieuws

Alkor Draka: geen akkoord over sociaal plan

In onze nieuwsbrief van 8 november hebben we vermeld dat we (eventueel) op 16 november weer overleg zouden hebben met de directie van Alkor Draka om te komen tot een sociaal plan. Dit zou afhankelijk zijn van de inzet van de directie.

Toch geen akkoord over het sociaal plan
Op 7 november hebben we tegen de directie gezegd dat we graag met hen een sociaal plan zouden willen afsluiten. Dit om de sociale gevolgen voor de medewerkers die mogelijk ontslagen gaan worden vanwege de komende herstructurering/reorganisatie hun baan gaan kwijt raken. De directie zou dan echter meer te bieden moeten hebben dan de transitievergoeding. Dus toen we een bericht kregen dat het overleg op 16 november door zou gaan (in aanwezigheid van de or en de CEO (Joao Ronchel) hadden we verwacht dat de directie, zoals wij gevraagd hadden, een concept sociaal plan (gebaseerd op het sociaal plan van 2008) op tafel zou leggen.
Jammer genoeg niet. Er was geen concept sociaal plan uitgewerkt.

Het enige extra wat de directie van Alkor Draka nog wilde doen was het aanbieden van een outplacementregeling (mensen via een uitzendbureau helpen van werk naar werk), waarbij de kosten van de outplacement voor de helft betaald moet worden uit de transitievergoeding die mensen meekrijgen.

Dit was en is voor de vakbonden te mager. Toen de directie zei dat er niets meer inzat hebben we geconcludeerd dat wij uitonderhandeld waren en het overleg gestopt. Wij hebben ons dus niet teruggetrokken zoals de or in hun mededeling gezegd heeft!

Ook hebben wij tijdens de gesprekken met jullie MT meerdere keren aangegeven dat het ons verbaasde dat er geen prognoses waren van de resultaten van deze reorganisatie. Ook hebben wij gezegd tegen MT en or dat er vanaf de werkvloer duidelijke signalen waren dat de werknemers geen vertrouwen hebben in de koers van de directie. Inmiddels hebben wij begrepen dat een “groep verontruste werknemers” aan de or gevraagd hebben om het alternatief reorganisatieplan (ontworpen door werknemers) serieus te nemen, maar dat de or deze medewerkers verwezen hebben naar het MT.

Inmiddels is bekend geworden dat de or een positief advies gegeven heeft voor het reorganisatieplan van de directie en instemming heeft verleend aan het invoeren van een vier-ploegenrooster. Nog voordat dit door de or gecommuniceerd werd naar jullie (hun achterban), heeft de directie een 11-tal mensen boventallig verklaard en 4 mensen op non-actief gesteld. Wij vinden dit schandalig en hopen dat jullie daar ook zo over denken. Naar onze mening heeft jullie directie –als jullie dat laten gebeuren- een vrij spel voor zichzelf gecreëerd waardoor wij ons zorgen maken over de rechten van de werknemers bij Alkor Draka, nu en in de toekomst.

Hoe nu verder?
Komt er dan geen sociaal plan met vakbonden? Wordt er serieus gekeken naar het alternatieve plan van de werknemers? Dat weten we niet. We zijn hier nog niet klaar mee. Wij zullen de directie laten weten dat wij onze leden gaan raadplegen over de ontstane situatie. Wij nodigen jullie daarom van harte uit voor ledenvergaderingen op:

Woensdag 30 november 2016
Vanaf 13.00 uur en vanaf 14.00 uur in de kantine van Alkor Draka/ Renolit / Pipelife

Tijdens deze ledenvergaderingen –die het karakter hebben van zogenaamde ¾-vergaderingen- zullen de aanwezige leden schriftelijk moeten stemmen of zij al dan niet over willen gaan tot het voeren van acties voor een fatsoenlijk sociaal plan. Als ¾ van de aanwezige leden vóór acties stemt zullen wij vervolgens een ultimatum uitdoen naar jullie werkgever. Ook zullen wij jullie mening vragen over de inhoud van de reorganisatieplan met de vraag of jullie van mening zijn of nut en noodzaak hiervan aangetoond is. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk leden de vergaderingen bijwonen en hun stem uitbrengen!

Nog geen lid?
Het lijkt erop dat de leden (en overige personeelsleden) in actie moeten komen om een goed sociaal plan af te dwingen. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk mensen hierin meedoen. Heb je een collega die nog geen lid is, dan is dit het moment om lid te worden. Laat de directie zien dat het belangrijk is om een goed sociaal plan af te sluiten voor de collega’s die Alkor Draka moeten verlaten. Misschien zit je nu niet bij de ontslagronde, maar hoe zit het bij een volgende? De directie heeft ons niet duidelijk kunnen maken dat deze herstructurering/reorganisatie zal leiden tot weer positieve cijfers voor Alkor Draka.

Heb jij informatie waarvan je denkt dat die belangrijk is voor ons dan horen of lezen wij die graag. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het ons weten.

Graag tot 30 november!

Dolf Polders                                                       
Bestuurder CNV Vakmensen - Industrie                 
M: 06 51 60 20 50
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid