Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Alkor Draka - Nieuws

Alkor Draka cao principe akkoord

Donderdag 31 maart jl. hebben we met de directie van Alkor Draka gesproken over de nieuwe cao. Het overleg verliep zo voorspoedig dat we zelfs op dezelfde dag een principe akkoord hebben afgesproken.

Het principe akkoord
De onderhandelaars kunnen wel vinden dat er een principe akkoord is, maar wat vinden de leden ervan? Dit willen wij graag van de leden horen op een gezamenlijke ledenvergadering en wel op:

Datum: Dinsdag 19 april 2016
om 14.00 uur
Locatie: De Zuiderzeezaal bij Alkor Draka


Het principe akkoord op hoofdlijnen

 • Looptijd 1 jaar (1 april 2016 tot 1 april 2017)
 • Inkomen 1% structureel (per 1 april 2016) en 0,5% structureel voorwaardelijk (per 1 januari 2017)
  De 0,5% is afhankelijk van het bedrijfsresultaat (EBITDA) over 2016.
 • Er komt een studie naar een toekomstbestendige pensioenregeling
 • De huidige cao zal worden doorgenomen om deze “generatie proof” te maken (studie)
 • Alkor Draka zal de helft van de WGA premie niet verhalen op de medewerker
 • Reparatie WW/WGA – daar hebben we een afspraak over gemaakt
 • Overwerktoeslag op vrijdagavond wordt gelijk getrokken met de overwerktoeslag op zaterdag.
 • De medewerkers kunnen de overwerktoeslag ook in tijd op nemen
 • Ter bestrijding van het kortdurende ziekteverzuim is er afgesproken dat bij de 3e ziekmelding (binnen 12 maanden) 1 wachtdag zal worden toegepast.
 • De fiscale regeling rond de vakbondscontributie zal worden voortgezet
 • De AWVN regeling (werkgeverbijdrage voor vakbonden) zal worden voortgezet

Hoe verder?
Zoals vermeld is er op dinsdag 19 april een gezamenlijke (CNV Vakmensen en FNV) ledenvergadering. De leden kunnen zich dan uitspreken over het principe akkoord. Graag tot de 19e.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder Chemie en Energie
E: d.polders@cnvvakmensen.nl
M: 06 5160 2050

16-1277/DP/gk