Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Stand van zaken onderhandelingen SP AkzoNobel

Het lijkt ons goed om je te informeren over de laatste stand van zaken in het overleg tussen de gezamenlijke vakbonden en AkzoNobel.

Onderstaand het aanbod van AkzoNobel dat wij op 19 december hebben ontvangen op een rij:

 • Verlengen “van werk naar werk” periode voor medewerkers met een dienstverband tussen 15 en 25 jaar van 3 maanden naar 4 maanden. Dit betekent 1 maand extra dienstverband.
 • Het aanpassen van de periode van outplacement support aan de individuele behoefte, mogelijkheid tot uitbreiding naar 9 maanden. Dit is nu standaard 6 maanden.
 • Verhogen van het budget voor financieel/juridisch advies van € 750 naar € 1000.
 • Opleidingsbudget van € 2000. In het huidig sociaal plan is geen opleidingsbudget afgesproken.
 • Looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.
 • Gerichte extra ondersteuning (opleiding- en ontwikkelingsbudget) en investeringen in de ontwikkelingsfase.
  Opleidingsbudget, jaarlijkse rapportage aan bonden over inleg, besteding en deelname.
 • Ontslagvergoeding: ‘Transitievergoeding’ aangevuld tot KTRF waarbij C= 0,95 (nu 1,15).
 • Medewerkers die in 2017 boventallig worden, komen in aanmerking voor extra aanvulling van 0.10 (dus totaal C=1,05, en daarmee 0.1 minder dan nu). Geen aanvulling meer in 2018.
 • Fase 2 budget in 2017 is: 0.10. Voor 2018 is fase 2 budget 0.20.
 • Extra aandacht (binnen bestaande budget) voor fase 2, mensen die aanvullende opleidingen hebben doorlopen en waarbij toch het dienstverband zal worden beëindigd (boventalligheid) en niet verwijtbaar perspectiefloos zijn op de arbeidsmarkt.
Werken aan ontwikkeling
Bestaande situatie:
 • Fase 1: Geen aanwijzingen dat werk wordt bedreigd: DI-fase
 • Fase 3: Duidelijk dat functie komt te vervallen: Boventalligheidsfase
Nieuw voorstel:
Ontwikkelingsfase: aanwijzingen dat werk/functie in de toekomst wordt bedreigd:
 • Vaststellen van deze fase 2 tijdens overleg bestuurder en centrale ondernemingsraad.
 • Informeren van medewerkers die additioneel ontwikkeld moeten worden.
 • Analyse situatie om toekomstige capaciteitsbehoeften in kaart te brengen. Bieden van faciliteiten, zoals opleiding en begeleiding tijdens de activerende ontwikkelingsfase.
 • Vroegtijdig werken aan betere positie op de arbeidsmarkt en succesvol van werk naar werk.
Standpunt vakbonden op hoofdlijnen
De gezamenlijke vakbonden vinden dat wanneer er bij reorganisatie werknemers ontslagen worden en zij een vergelijkbare baan met een vergelijkbare arbeidsovereenkomst krijgen, er deels gebruik kan worden gemaakt van de ontslagvergoeding voor noodzakelijke bemiddeling/training/scholing.

Maar als er geen succesvol traject is geweest, dat zorgt voor vergelijkbaar werk met een vergelijkbare arbeidsovereenkomst, dan kan er niet gekort worden op de bestaande schadeloosstelling ter grootte van C=1,15, ondanks training etc.

Op 11 januari 2017 zal het overleg worden voortgezet. Rest ons onze kaderleden te bedanken voor hun niet aflatende support en de leden van de ondernemingsraden voor de goede samenwerking dit jaar.

Wensen wij jou mooie dagen en een voorspoedig 2017!

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid