Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Lunchbijeenkomsten Akzo Wapenveld en Sassenheim

Helaas hebben gezamenlijke vakbonden hun leden afgelopen week opnieuw moeten oproepen om in actie te komen voor onder meer een nieuwe cao en aandacht te krijgen voor reparatie van het pensioenprobleem.

Het is het gevolg van de houding van AkzoNobel, dat op géén van de onderdelen een substantiële wijziging aan wil brengen in het door haar gedane eerdere bod. Alle toegezegde goede bedoelingen ten spijt, betekent dit dat er ten opzichte van het bod zoals dat vóór de zomervakantie werd gedaan, formeel geen enkele Euro extra beschikbaar wordt gesteld door jullie werkgever. Om uiteindelijk tot een vergelijk te komen zal dat uiteindelijk toch echt moeten: het kan niet zo zijn dat Akzo de onderhandelingen met een eindbod is in gestart en daar vervolgens niet meer vanaf te brengen is. Het is althans geen constructieve manier om deze gesprekken voeren.

Met enige goede wil van beide kanten moeten de verschillen van inzicht vrij simpel op te lossen zijn, maar die goede wil is wél van twee kanten noodzakelijk. Voor de overzichtelijkheid zetten we de belangrijkste standpunten nog even op een rijtje.

  • In het kader van Duurzame inzetbaarheid maken we met AkzoNobel graag een concrete afspraak over een 80-90-100 regeling (dat is 80% werken tegen 90% loon en 100% pensioen opbouw). Deze moet ingebed zijn in een breed gedragen beleid op dit onderwerp waar ook werkdruk en flexwerkers onderdeel van uitmaken: iedereen wil dat jullie op een prettige manier jullie pensioen bereiken. Maar Akzo weigert een 80-90-100 regeling overeen te komen en komt niet verder dan plannenmakerij.
  • Onze looneis voor 2018 bedraagt 3,5% op jaarbasis. Ook voor 2019 willen wij 3,5% loonsverhoging. AkzoNobel komt in haar bod niet verder dan 2,5% per jaar. Samen met daarbij enkele éénmalige uitkeringen is de kloof met onze eis simpelweg te groot.
  • We zijn het al langer met jullie werkgever oneens over het pensioen. Niet bonden, maar het pensioenfonds en de medezeggenschap hebben al in januari –terecht- aan de alarmbel getrokken. Normaal gesproken kijken sociale partners dan gezamenlijk naar de oplossing voor zo’n probleem. Als vakbonden willen we dat AkzoNobel erkent dat er een probleem bestaat en dat het daar niet van wegkijkt. We vinden dat onderzocht moet worden wat de omvang van het probleem is en wat mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen. Het is dan, zoals altijd, aan sociale partners om te bepalen voor welke oplossing er gekozen wordt. Voor bonden is de € 400 miljoen al lang geen showstopper meer in dit proces en dat is AkzoNobel goed bekend. We willen simpelweg dat er een oplossing komt voor het probleem. Maar tot nu toe wil het bedrijf bevestigen nog ontkennen dat er een probleem bestaat. En daar plukken jullie de zure vruchten van, wanneer je met pensioen gaat. Dat is niet alleen een probleem voor de ouderen maar ook van de jongeren.
  • We zijn het met AkzoNobel eens over de verlenging van jullie Sociaal Plan. Maar: voorkomen is beter dan genezen. Het feit dat er geen enkele toezegging komt over het behoud van werkgelegenheid, doet alle alarmbellen rinkelen. Wij willen een duidelijke afspraak op dat gebied, óók na de afsplitsing van Chemicals.

Zoals gezegd, het is een zeer overzichtelijk lijstje, dat met wat goede wil van beide kanten snel tot een resultaat zou kunnen leiden. Samen met de stakende collega’s doen we daar momenteel ons uiterste best voor. Niemand zit te wachten op een langdurend conflict en iedereen wil uiteindelijk gewoon weer aan de slag. Maar dat kan niet betekenen dat jullie wensen uit het lijstje genegeerd worden. In een uiterste poging om toch tot een resultaat te komen en in het belang van zowel AkzoNobel als haar werknemers, hebben wij daarom afgelopen woensdag informeel overleg gevoerd met jullie directie. Het is een goed teken dat er gesproken wordt; we hebben, naar aanleiding van de reactie van Akzo op dat gesprek, jullie directie inmiddels voor een tweede gesprek uitgenodigd. Zoals altijd geldt dat er over de inhoud van informele gesprekken geen uitlatingen worden gedaan.

Wij houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen: daarom organiseren wij deze week een aantal lunchbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de aangesloten vakbonden!

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende tijden en lokaties:

Sassenheim          woensdag 17 oktober               13.30 - 14.00 uur  Potmolen

Wapenveld           donderdag 18 oktober              13.00 - 13.30 uur  Kantine

We zien jullie graag bij deze lunchbijeenkomsten. 

FNV Procesindustrie                             CNV Vakmensen                            VMHP

Erik de Vries                                       Arthur Bot                                  Chris van Loon
erik.devries@fnv.nl                             a.bot@cnvvakmensen.nl              chris.van.loon@unie.nl              

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid