Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

APF kort pensioen werknemers AkzoNobel en Nouryon

Eerder heb je van ons de mogelijkheid gekregen om je stem uit te brengen op de aan de orde zijnde keuzemogelijkheden voor het APF. Het overgrote deel van onze leden heeft daarbij voor de optie ‘Koolmees’ gestemd.

Hiermee wordt feitelijk aangegeven dat er een jaar moet worden gewacht met het nemen van negatieve maatregelen.  Wij hebben het bestuur van het pensioenfonds APF aldus geïnformeerd. Vandaag heeft het bestuur van het pensioenfonds APF ons over hun besluitvorming geïnformeerd.

Het bestuur van het pensioenfonds APF heeft besloten om de pensioenopbouw voor 2020 te verlagen:

- Ouderdomspensioen: 1,618% in plaats van 1,875%.
- Nabestaandenpensioen: 1,133% in plaats van 1,313%.
- Wezenpensioen: 0,227% in plaats van 0,263%.

Nouryon, FNV en VMHP hebben eerder aan APF laten weten niet te kunnen instemmen met een verhoging van de pensioenpremie.
AkzoNobel en CNV Vakmensen hebben eerder aan APF laten weten dat er gebruik moet worden gemaakt van de ‘Koolmees-optie’ waarmee negatieve maatregelen feitelijk een jaar worden uitgesteld. APF heeft dus geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om negatieve maatregelen een jaar uit te stellen. Het bericht van APF aan de bonden, AkzoNobel en Nouryon tref je bijgaand. Het is de verantwoording van het bestuur van het pensioenfonds om aldus te besluiten, niet die van werkgevers of bonden.

Ondanks dit nieuws maken wij hiermee toch gebruik van de gelegenheid om jou mooie dagen en een gezond 2020 te wensen.

Arthur Bot,
bestuurder CNV Vakmensen
E a.bot@cnvvakmensen.nl
M 06 – 20445190


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid