Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Air Products - Nieuws

Verkenning cao-voorstellen (2) Air Products

Zoals eerder gemeld, hebben vakbonden op 16 april de cao-voorstellenbrieven aan jouw werkgever overhandigd. Op dinsdag 15 mei stond er een tweede overleg gepland. Helaas heeft jouw werkgever gemeend dit overleg niet door te laten gaan.

Het tweede overleg heeft nu op woensdag 23 mei plaatsgevonden en hierbij is de cao- voorstellenbrief van werkgever toegelicht. Deze brief treffen jullie als bijlage aan. 

De onderhandelingen zijn hiermee echt begonnen en alle voorstellen zijn inhoudelijk behandeld.

Op een aantal thema’s ziet het er naar uit dat er wel overeenstemming kan worden bereikt echter zal eerst overeenstemming verkregen dienen te worden over drie belangrijke thema’s te weten:

  • De loonontwikkeling.
  • Voortzetting Sociaal Plan.
  • Duurzame inzetbaarheid/fit over de finish.

Voor wat betreft de reparatie van het derde WW-jaar is in de cao 2016-2018 een intentie verklaring tot reparatie hiervan opgenomen. Deze reparatie heeft echter de afgelopen jaren nog niet kunnen plaatsvinden, omdat er landelijk nog geen uitvoeringsorganisatie was die hiervoor de werkzaamheden kon gaan uitvoeren.
In het late najaar van 2017 is deze uitvoeringsorganisatie opgestart zodat nu aanvragen tot reparatie van het derde WW-jaar kunnen worden ingediend. Gelet op een sluitingsdatum van aanvraag dit jaar, te weten 15 juni 2018, ontvang je hierover op korte termijn nog nadere berichtgeving. 

Het zal jullie niet verbazen dat na de eerste dag van inhoudelijk onderhandelen, partijen nog ver uit elkaar liggen. Het vervolgoverleg staat gepland op maandag 9 juli. Daarna zullen wij jou verder informeren.  

Mede namens CNV vakmensen delegatielid: Raymond den Hollander 

Arjan Huizinga,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 60 2032
E. a.huizinga@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid