Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Air Products - Nieuws

Uitnodiging ledenvergaderingen Air Products

De cao-onderhandelingen over de nieuwe cao zijn 17 juli gestart en inmiddels hebben we nu twee keer onderhandeld over de cao-voorstellenbrieven van de vakbonden.

Bij de tweede ronde hebben we ook van jouw werkgever de voorstellenbrief formeel ontvangen (zie bijlage). In de voorstellenbrief van jouw werkgever staat een voorstel van aanpassing van artikel 3.3 (verplichting tot het verrichten van overwerk) vermeld. Genoemd voorstel is op dit moment door werkgever ingetrokken.

Tijdens de eerste twee dagen hebben alle onderwerpen die in de cao-voorstellenbrieven zijn genoemd de revue gepasseerd, maar is vooral veel gesproken over het voorstel van de vakbonden om een winstdelingsuitkering voor het cao-personeel overeen te komen en over de tijd voor tijd dagen, waarbij we hieronder nog even verder even ingaan op het eerstgenoemde onderwerp:

Voorstel winstdelingsuitkering
Vakbonden stellen voor om een deel van de winst die gemaakt wordt in de onderneming te verdelen over alle werknemers. Ondanks dat hier veel over gesproken en toegelicht is, blijft er verschil van opvatting bestaan tussen de wensen van de vakbonden (namelijk een uitkering van de winst) en de wensen van werkgever (prestatiebeloning/afgeleide van het Hay systeem).
We hebben van de werkgever een voorstel van prestatiebeloning/variabele beloning voorgelegd gekregen (zie bijlage). Werkgever heeft aangegeven veel moeite te hebben gedaan om dit voorstel op tafel te krijgen en over dit voorstel is dan ook niet verder te onderhandelen.
De vakbonden hebben in reactie op dit voorstel nogmaals duidelijk aangegeven dat om winstdeling gevraagd wordt en niet om een regeling variabele beloning.
Daarnaast lever je op voorhand een structurele salarisverhoging en vervolgens de helft van de verwachte gemiddelde salarisverhogingen in de komende jaren in. Indien wij deze regeling met jouw werkgever overeen komen, zal namelijk het eerste jaar bij afspraak totaal geen loonsverhoging plaatsvinden. Een eventuele prestatie-uitkering zal dan in december 2020 gebeuren.
Onze verwachting is dat de achterstand die je nu oploopt later niet meer inloopt.

Welke kant gaan wij op tijdens komend cao-overleg?

Gaat jullie voorkeur uit naar een prestatiebeloning, zoals voorgesteld door werkgever of blijft de voorkeur bestaan voor het huidige systeem van salarisontwikkeling?

Dit willen we met jullie bespreken en nodigen jullie daarvoor uit voor onderstaande ledenvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten zal ook de tussenstand van de overige cao-voorstellen worden toegelicht.

De ledenvergaderingen vinden plaats:

BOTLEK:
Dinsdag 10 september 2019 - kantine - aanvang: 14.30 uur en 16.00 uur

HALFWEG:
Dinsdag 27 augustus 2019 - main conference room - aanvang: 14.00 uur

Genoeg te bespreken, dus kom naar een van deze bijeenkomsten!

Wij wensen jullie een mooie zomer en fijne vakantie toe.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Mede namens,
Petra van ’t Hof, FNV
Bas Bremer en Bastien Houben, cao-delegatieleden FNV 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid