Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Air Products - Nieuws

Uitkomst pensioenoverleg Air Products nog onzeker

In goed bezochte personeelsbijeenkomsten van CNV Vakmensen en FNV is uitvoerig en indringend met elkaar gesproken over het voorstel van jullie werkgever die een beschikbare premieregeling voorstelt.

De inzet van CNV Vakmensen en FNV gaat uit naar een middelloonregeling die bij het PGB-pensioenfonds onder gebracht kan worden waarbij daarnaast jullie pensioenkapitaal bij ASR jaarlijks tenminste met 1% wordt geïndexeerd.
Aanleiding voor deze onderhandeling was niet dat werknemers de wens hadden om de regeling te willen wijzigen, maar omdat volgens Air Products ASR verzekeringen de regeling niet meer na 1 januari 2018 wilde continueren.

Het resultaat van de personeelsbijeenkomsten is dat de eerder gekozen inzet, te weten een zo zeker mogelijke middelloonregeling, nog steeds de inzet blijft. Dit uiteraard in combinatie met een indexering van de achterblijvende rechten bij ASR.

Afgelopen maandag 27 november hebben we opnieuw overleg met Air Products gehad en de uitkomsten van de personeelsbijeenkomsten, als ze dat nog niet “uit de wandelgangen” gehoord hadden, duidelijk en helder op tafel gelegd.

De voorgestelde regeling door Air Products, een beschikbare premieregeling, waarbij het volledig risico bij de werknemer komt te liggen is nog niet van tafel. Dit leidt tot veel onrust onder de werknemers.
Het bedrijf gaat opnieuw intern overleg plegen over de pensioenregeling.

Afgesproken is dat op 13 december nieuw overleg tussen Air Products en CNV Vakmensen en FNV zal plaatsvinden. Voor die datum zullen de vakbonden een schriftelijk voorstel krijgen, zodat er hopelijk tot een acceptabel resultaat gekomen kan worden.

Wijziging in de regeling behoeft de instemming van de vakbonden, zo ligt dit in de cao vast.
De leden van CNV Vakmensen en FNV in Botlek en Halfweg beslissen dus uiteindelijk over de pensioenregeling

Nieuwe leden
Een goed resultaat kunnen we behalen dankzij onze vakbondspositie. Hoe meer leden, hoe sterker we staan.
Het is vaak nog zo dat de omvang van het ledenaantal bepaalt wat de onderhandelingspositie is.
Spreek je collega’s aan die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen. Laat ze niet aan de kant staan maar maak ze lid.
Zo kunnen ze meepraten, hun stem laten horen en meebeslissen!






Wij blijven jullie op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Arjan Huizinga
Bestuurder
M: 06 51 60 20 32
E:  a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid