Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Air Products - Nieuws

Reparatie WW- en WGA Airproducts

Het kabinet heeft enige jaren geleden -om te bezuinigen- de opbouw en de lengte van de WW verkort; dat is slecht nieuws. Maar het goede nieuws is dat in het Sociaal Akkoord van 2013 CNV Vakmensen samen met andere vakbonden en werkgevers afspraken heeft gemaakt om de WW te repareren.

Daardoor houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen, en worden zij beter begeleid naar ander werk. De reparatie-afspraken zijn merkbaar voor iedereen die langer dan tien jaar gewerkt heeft. Ik verzoek je om jouw stem hier digitaal uit te brengen.

Om te stemmen heb je de volgende inlogcode nodig: AIR-33616201Stem uiterlijk 6 juni 2018 zodat eventuele aansluiting nog vóór die datum gerealiseerd kan worden.

De afspraak is dat de premie voor de reparatie van de WW voor rekening van de werknemers komt. De bijdrage wordt ingehouden door werkgever en doorgestort naar het PAWW-fonds. De premiehoogte loopt vanaf 2018 (0,2 %) jaarlijks op met 0,1 % van het brutoloon. 
Omdat er in de huidige en voorgaande cao een intentieverklaring staat opgenomen, was ik ervan uitgegaan dat de leden van CNV Vakmensen hierover al apart gestemd hadden. Dit blijkt volgens mijn laatste informatie niet zo te zijn. Het eerstvolgende instapmoment is 15 juni en dat is tevens de laatste kans voor aansluiting in 2018 voor deelname aan de PAWW.

Informatie over de PAWW is te vinden op de website van de Stichting PAWW. Ook kun je ons informatiefilmpje bekijken op 

Heb je nog vragen, dan kan je uiteraard contact met mij opnemen.

Arjan Huizinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 5160 2032

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid