Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Air Products - Nieuws

Cao-voorstellen Air Products

Op 31 mei 2020 loopt de huidige cao bij Air Products af en dus moeten we met de voorbereidingen beginnen voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Normaal gesproken belegd CNV Vakmensen een tweetal ledenraadplegingen om met de leden in gesprek te gaan over de cao-voorstellenbrief.

Gelet op het coronavirus volgt CNV Vakmensen de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast worden alle medewerkers van CNV Vakmensen dringend geadviseerd om thuis te werken en bedrijfsbezoeken te beperken.

Dit heeft tot gevolg dat er op korte termijn geen ledenraadplegingen kunnen plaatsvinden en CNV Vakmensen de concept cao- voorstellenbrief schriftelijk aan haar leden voorlegt. Bijgesloten tref je de concept cao-voorstellenbrief dan ook aan. Mocht deze concept cao-voorstellenbrief voor jou aanleiding geven hierop te willen reageren dan verneem ik dat graag voor zaterdag 21 maart aanstaande. Je kunt jouw reactie/aanvullende cao-voorstellen mailen aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen delegatie
Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft het afgelopen jaar geen van de CNV-leden aangegeven actief betrokken te willen zijn bij het overleg met jouw werkgever. Dat is een gemiste kans omdat leden beter dan ondergetekende de impact van een cao voorstel of voorstel van de werkgever kan inschatten op draagkracht en acceptatie bij de leden. Jouw werkgever biedt CNV Vakmensen deze gelegenheid dus maak hier gebruik van.

Zowel voor het cao-overleg als wel voor de komende periodieke overleggen is het zeer gewenst dat een CNV-lid vanuit de locatie Botlek en Halfweg deel uitmaakt van deze delegatie. Het kan toch niet zo zijn dat ik zonder enige feitelijke betrokkenheid vanuit beide locaties alleen onderhandel en overleg voer over jou belangen!

Ik doe dan nog een keer een dringend beroep op jou en je CNV-collega’s om te komen tot de afvaardiging van twee CNV-leden in de CNV-delegatie. Bij voorkeur één CNV-lid vanuit de locatie Botlek en één CNV-lid vanuit de locatie Halfweg.

Jouw aanmelding kun je sturen aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid