Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Abbot (voorheen Solvay Pharmaceuticals) - Nieuws

Update cao Abbott

Op 31 januari liep de huidige cao van Abbott Biologicals, Healthcare en Healthcare Products af. Op 2 februari 2021 hebben FNV en CNV Vakmensen voor de derde keer met Abbott onderhandeld. De beloningssystematiek was het belangrijkste onderwerp van gesprek.

BELONINGSSYSTEMATIEK
Abbott kent een systeem van prestatiebeloning (“pay for performance”, zoals dat overzees genoemd wordt). Vorige keer stelden we al vast dat het meten van die performance op dit moment niet correct gebeurt. Abbott zegde toe om op dit punt te verbeteren. Maar daarmee is het systeem van belonen nog niet eerlijk en transparant, vinden FNV en CNV

Abbott heeft dat goed gehoord en stelt daarom een matrix voor, waarbij de uitkomst van de beoordeling direct is gekoppeld aan een percentage van de merit. In de matrix is ook gewaarborgd dat je laag in de loonschalen harder groeit dan hoog in de schalen. Kortom, een transparant systeem met aandacht voor de groeiversnelling voor mensen met een lager RSP. We hadden slechts één kanttekening bij dit voorstel: het beschikbare merit budget bepaalt uiteindelijk nog steeds de snelheid van groeien. En 100% van niks, blijft niks. Dus hoe garandeer je nu dat werknemers binnen een redelijke termijn van 80% naar 100% RSP groeien? Daar gaat Abbott nog even op kauwen.

FNV en CNV zijn blij met deze beweging. Tot op heden was iedere verandering onbespreekbaar en leek er ook geen behoefte te bestaan aan een transparanter systeem van beoordelen en belonen bij Abbott. Dat daar nu toch over nagedacht wordt, stemt ons hoopvol.

LOONSVERHOGING
Ons andere grote punt van aandacht is de loonsverhoging. En daar waar we elkaar lijken te gaan vinden in de beloningssystematiek, is dat op het gebied van loonsverhoging juist helemaal niet het geval. FNV heeft haar eis vorige keer met een procent verlaagt naar 4%, maar desondanks meent Abbott dat de eisen van vakbonden dermate buiten proportie zijn, dat ze geen aanleiding ziet om haar eigen (tamelijk minimale) loonbod van 1,25 % te verhogen.

Abbott meent dat ze op basis van alle benchmarks een serieus bod heeft gedaan en begrijpt niet dat bonden daar anders over denken. Wij denken dat op basis van de gegevens van het afgelopen jaar, dat de Abbott EPD productie plants prima gedraaid hebben en we zien daarom geen reden tot loonmatiging. Volgende ronde zal er op dit punt bewogen moeten worden als we een cao-akkoord willen realiseren.

OVERIGE PUNTEN
Ook deze keer zijn alle overige punten kort aangestipt.
We hebben vastgesteld dat de klokurenmatrix onvoldoende is toegepast om te kunnen evalueren en dat er nog geen 3 jaar verstreken zijn. Daarom wordt de matrix nog niet in de cao opgenomen (in een volgende cao zal dat overigens wel het geval zijn).

De PTG voor 60+ ers mag ook deze ronde van Abbott niet blijven bestaan. Wel verlengt Abbott de afbouwregeling van 6 naar 14 maanden. Dat is een verbetering, maar vakbonden hadden toch een andere duur van afbouw in gedachten voor zo’n groot loonbestanddeel.

Als het om functiewaarneming gaat wil Abbott wel na 6 maanden beslissen of de waarneming kan worden omgezet in een permanente functie, maar ze is niet bereid om eerder een passend loon te betalen bij waarneming en ze wil net zomin de bestaande toeslag inruilen voor een feitelijk loon.

De wens van het opnemen van thuiswerkregeling, reiskostenregeling en stagevergoeding in de CAO wordt door Abbott afgewezen. Abbott is prima tevreden met de huidige situatie. FNV en CNV zijn van mening dat werknemersrechten op dit punt geborgd moeten worden in een cao. Dan kunnen ze alleen aangepast worden met instemming van een meerderheid van de leden, terwijl in de huidige situatie er geen enkele werknemersraadpleging gegarandeerd is (de medezeggenschap mag meepraten, maar de werkgever beslist).
Verder geen nieuws ten opzichte van vorige keer.

VOLGENDE RONDE
De volgende ronde vindt plaats op 1 maart aanstaande, eerder kon Abbott geen tijd maken voor cao-onderhandelingen. Gelukkig hebben we een hele dag kunnen inplannen, want het is inmiddels wel tijd dat er spijkers met koppen geslagen worden.

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:
Erik Maas                                vakbondsbestuurder, e.maas@cnvvakmensen.nl
Chantal van Binsbergen        vakbondsbestuurder
Dave Reinhard                        kaderlid        

Onderhandelingsdelegatie FNV:
Yolanda Reus                          vakbondsbestuurder, yolanda.reus@fnv.nl
Sander Graswinckel               kaderlid            

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid