Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Abbot (voorheen Solvay Pharmaceuticals) - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Abbott

Op donderdag 8 juni jl. hebben we met Abbott een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe twee jarige cao. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om hier toe te komen. Met name het voorstel van Abbott om een ploegenmatrix in te voeren heeft veel tijd gevraagd.

Het totale onderhandelingsresultaat zullen we toelichten aan de leden en ter stemming voorleggen. Hiervoor organiseren we gezamenlijk met het FNV ledenbijeenkomsten. Deze zullen plaats vinden op 27 juni in Olst en 28 juni in Weesp. Op beide dagen zullen we twee vergaderingen achter elkaar houden zodat iedereen in de gelegenheid is deel te nemen.

Ledenbijeenkomst Olst

Dinsdag 27 juni

Plaats: Kantine

Tijd: 13:30 tot 14:30 en van 14:30 uur tot 15:30

 

Ledenbijeenkomst Weesp

Woensdag 28 juni

Plaats: WNK gehoorzaal

Tijd: 13:00 tot 14:00 en van 14:30 uur tot 15:30Inhoud van het onderhandelingsresultaat:

 • Looptijd 2 jaar
 • Loonsverhoging:
 • 2 % structureel + 0,75% Merit op 1 april 2017 en 2% structueel + 0,75% Merit op 1 april 2018
 • Referentieschalen worden bepaald aan de hand van de collectieve loonsverhogingen. Dus geen Benchmark meer
 • Pilot Klokurenmatrix, hierover verderop meer.
 • Mogelijkheid tot vrijwillige aanvulling van 3% (6 dagen) in het IKB als je IKB minder is dan 20%. Voor nieuwe mensen in enkele ploegen.
 • Invoering gecertificeerde vertrouwenspersonen in Weesp en Olst ter vervanging huidige klachteninstantie die opgaat in de algemene klachten regeling bij Abbott.
 • Duurzame inzetbaarheid, we gaan alle zaken bespreken en onderzoeken die betrekking hebben op het verschuiven van de aow leeftijd en het gezond de finish halen. Onderdeel hiervan is een generatiepact onderzoek naar de invoering van een 80/90/100 regeling waarin de oudere werknemer minder gaat werken tegen een iets lager salaris met behoud van het volledige pensioen. Daar aan vast afspraken om nieuwe jonge medewerkers in te laten stromen.
 • Uitbreiding Persoonlijkopleidingsbudget (POB) voor scans zoals een loopbaanscan
 • Reparatie WW en WGA
 • contributie
 • uitzendkrachten

Ploegenroosters en klokurenmatrix

Binnen Abbott Weesp en Olst wordt er gewerkt met bestaande ploegenroosters. De werkgever wil meer flexibiliteit in de roosters om in te kunnen spelen op de vraag in de productie. Met name in Olst, waar de productie flink is gegroeid, is er een wens om ook met andere roosters te kunnen werken. Uitgangspunt is dat bestaande roosters niet worden aangepast. Het gaat dus om nieuwe roosters die in overleg met de OR worden vorm gegeven.

Omdat er veel vragen en onduidelijkheden waren hebben we af gesproken om een pilot te gaan uitvoeren. Een pilot is een onderzoek waarin de matrix op de achtergrond meeloopt met de cao. Belangrijke afspraken hierin zijn dat er geen gevolgen zijn m.b.t. tot ploegentoeslagen, geen nacalculatie mogelijkheid en alleen voor het bepalen van ploegentoeslagen voor nieuwe roosters. Wat betreft de primaire arbeidsvoorwaarden zoals bepaling van de toeslagen arbeidsduur en IKB zal overeenstemming met de vakbonden bereikt moeten worden.

Graag tot ziens op de ledenbijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Henk Jongsma,
CNV Vakmensen,
h.jongsma@cnvvakmensen.nl
06-22383073

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid