Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Abbot (voorheen Solvay Pharmaceuticals) - Nieuws

Cao-tekst Abbott nu definitief

De afgelopen periode was er regelmatig overleg met de directie van Abbott. Onderstaand de stand van zaken van de belangrijkste onderwerpen.

Cao

Al in het najaar van 2013 sloten we een akkoord voor twee jaar voor de cao van Abbott in Weesp en Olst. Pas nu is echter de cao definitief en hebben we overeenstemming over alle teksten. Met name de invoering van het IKB met andere berekeningen voor verlofsaldi was ingewikkeld en gaf veel verwarring. Daarbij kwam dat voor de mensen in ploegendienst (4- en 5-ploegen) al uren waren ingeroosterd. Gekozen is voor de vorm waarin gevarieerd wordt in het IKB-percentage, afhankelijk van het aantal ‘vrij beschikbare verlofuren’. Het Ploegendienstpercentage is wel voor alle groepen (voor huidige en nieuwe medewerkers) gelijk gebleven. Op intranet staat ook nog het nodige over dit onderwerp te lezen. Mocht het alsnog onduidelijkheid geven, dan kun je ook bij de afdeling HR terecht.

Werkgroepen

Naar aanleiding van de cao-afspraken zijn er inmiddels twee werkgroepen ingesteld. De ene werkgroep is specifiek voor Olst en Weesp en kijkt naar de mogelijkheden van het invoeren van een klokurenmatrix.
De andere werkgroep werkt aan het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid’. Deze werkgroep bestaat uit leden uit alle Abbott-vestigingen en werkt toe naar een duurzaam Abbott-breed beleid op het genoemde onderwerp.

Sociaal Plan

Door Abbott zijn we als vakbonden uitgenodigd te komen praten over een sociaal plan dat voor alle vestigingen van Abbott in Nederland moet gaan gelden. Volgens Abbott is de ene organisatie in beweging, waarbij soms aanpassingen met personele gevolgen nodig zijn. Abbott vindt het belangrijk één lijn te trekken in de opvang van deze personele (en sociale) gevolgen, door middel van een sociaal plan. In september zullen we hierover voor het eerst met elkaar gaan spreken. 

Praat mee

Graag kom ik in contact met jou over dit sociaal plan (sowieso via de gebruikelijke nieuwsbrieven): er wordt vanuit de bonden een kadergroep ingesteld. Deze kadergroep zal gedurende de onderhandelingen actief zijn en meedenken in vervolgstappen. Als je mee wilt praten in deze kadergroep (met als vergaderplaats Weesp), dan kun je mij mailen.

Pensioenregeling

Er is sinds 1 januari 2014 een Abbott-brede pensioenregeling, die aangepast is aan alle wetswijzigingen. Ook op 1 januari 2015 zal er weer een wetswijziging worden doorgevoerd, die betekent dat de regeling bij Abbott opnieuw aangepast zal moeten worden. Het zal een versobering van de regeling inhouden. Hoe dit er precies komt uit te zien, daar praten we over met de directie. Als er meer duidelijkheid is brengen je uiteraard op de hoogte.

Cor-Hilde Smits-van Beijeren
Bestuurder CNV Vakmensen

 


Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid