Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Abbot (voorheen Solvay Pharmaceuticals) - Nieuws

Beloningssystematiek Abbott

Vakbonden kregen veel klachten over de beloningssystematiek binnen Abbott. Van min naar max in je salarisschaal beweeg je uiterst langzaam. Daarbij is het lastig te begrijpen hoe werkprestatie en goals leiden tot een beoordelingsniveau. Vervolgens is het niet duidelijk hoe dat beoordelingsniveau zich vertaalt in een loonstijging. Het gevoel leeft, dat budgetten leidend zijn bij de beoordelingen en willekeur troef is bij het bepalen van de loonstijging, en dat is precies wat vakbonden niet graag zien.

BONDEN WILLEN EENDUIDIG BELONINGSSYSTEEM
In onze vorige nieuwsbrief legden we uit wat de huidige situatie rond belonen is (erg ondoorzichtig) en dat vakbonden graag een heldere matrix zouden willen zien, waarin jij zelf kan aflezen wat je loonsverhoging wordt, zodra je je beoordeling gehad hebt. Met in die matrix zowel de collectieve loonsverhoging als de merit. Een duidelijk en eerlijk systeem voor alle Abbott cao-werknemers. Daarover hebben we op 15 september verder gesproken met Abbott.

ABBOTT HECHT AAN REGELRUIMTE
Abbott wil ruimte houden om beloningen naar eigen inzicht in te vullen, net zoals dat nu het geval is. Dat leidinggevenden beter moeten motiveren waaróm iemand een bepaalde loonsverhoging krijgt, vindt Abbott wel belangrijk en (mede) om die reden is het bedrijf voornemens om haar leidinggevenden te scholen in de ‘zachte’ kant van leidinggeven, maar de criteria waarop de leidinggevende zijn beslissing baseert, wil het bedrijf niet nader vastleggen.

WAT STELLEN DE BONDEN PRECIES VOOR
Abbott vertelde ons dat ‘global’ niet zit te wachten op een afwijkende beloningssystematiek en dat de Abbott-operators een verandering in het beloningssysteem óók niet zien zitten.
Dat laatste verbaasde ons een beetje, want ons matrixvoorstel is veel duidelijker, omdat je als werknemer meteen ziet wat je loonsverhoging is.

Feit is dat iedereen bij normaal functioneren zijn koopkracht behoud (je loon stijgt dus mee met het duurder wordende leven), daarnaast kan je in aanmerking komen voor een extra loonsverhoging afhankelijk van je beoordeling en je relatieve salarispositie in je loonschaal. Zit je laag in de schalen, dan stijgt je loon harder, dan dat van mensen die hoog in hun loonschaal zitten. Heb je een topbeoordeling ontvangen, dan ben je ook een snellere stijger, dan je collega die voldoende presteert. En natuurlijk betekent het ook dat mensen die slecht presteren niet-, of minder snel groeien. Maar voor iedereen is er sprake van koopkrachtbehoud.

JOUW MENING
Maken de vakbonden zich druk om niets of vinden jullie het ook belangrijk dat je eerlijk en transparant beoordeelt en beloont wordt? Laat het je vakbond deze week weten via de kaderleden of via e-mail. Geen reactie betekent: tevreden met de huidige situatie, geen verandering nodig.

VERVOLG
Eind september hopen we een vervolgafspraak met Abbott te kunnen plannen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid