Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Update cao onderhandelingen Abbott Healthcare

Op 19 april 2021 heeft Abbott een voorstel gedaan voor een intentieverklaring met betrekking tot de RSP groei en een nieuwe matrix om het persoonlijke merit percentage te kunnen vaststellen.

Intentie

In de achterliggende weken heeft Abbott de AWVN laten uitzoeken in hoeveel jaar een
gemiddelde werknemer van de onderkant van een salarisschaal naar de bovenkant van die
schaal beweegt. Dat blijkt enorm te verschillen.

Naarmate een functie zwaarder wordt blijkt het langer te duren voordat iemand aan zijn max
zit. In het AWVN-onderzoek lopen die verschillen uiteen van 8 tot 16 jaar. Abbott stelt
daarom voor om voor de loonschalen 1-8 op te nemen dat het de intentie is dat een
werknemer bij normaal functioneren (AE) in 10 jaar op zijn 100% salaris terecht komt en voor
de schalen A-E zou dat in maximaal 14 jaar bereikt moeten worden.

Vanuit vakbondszijde hebben we begrip voor deze keuze en moeten we ook toegeven dat
we het beeld herkennen vanuit andere bedrijven en sectoren. Om die reden accepteren we
het voorstel van Abbott voor differentiatie. Wat we niet kunnen accepteren is dat Abbott nog
niet heeft opgenomen dat de 10 en 14 jaar betrekking hebben op de groei van RSP 80 tot
RSP 100.

Matrix
We hebben een nieuwe matrix ontvangen waarin alleen wordt opgeschreven hoe het merit
budget over werknemers verdeeld wordt. Een heel heldere matrix, waarin je aan de hand
van je beoordeling en je relatieve salarispositie (RSP) precies kan zien wat de verbetering
van je RSP zal zijn. Er zit een snellere groei in de matrix voor mensen die een laag RSP
hebben en de groei tot 100% is bij gemiddeld functioneren meer dan 100%.
Het enige punt van kritiek op deze matrix is het groeipercentage bij een beoordeling PA
(deels voldaan aan je doelstellingen). Wij vinden een korting tot 30 en 20% wel heel erg
zwaar en ongebalanceerd ten opzichte van de normale prestatie (AE).

Voor het overige vinden we het vooral belangrijk dat de groei-intentie behaald kan worden.
Dat hangt af van de percentages in deze matrix, van het beschikbare merit budget dat Abbott
reserveert en van jouw eigen prestaties. Om te controleren of de matrix van voldoende
niveau is, zal Abbott een aantal maatmannen uitrekenen en ons de volgende
onderhandelingsronde presenteren.

Voorbeeld (zie de verhogingsmatrix in de bijlage)
Stel dat jij een RSP van 85% hebt, je beoordeling AE is en het budget voor de merit op 2% staat.
Dan zie je in de matrix dat je 125% van het merit budget mag optellen bij je RSP.
Je RSP schuift dan van 85% + 2,5% (125% van 2) naar 87,5%. 

Jaarlijkse verhogingsbrief
Wat we ook met Abbott hebben afgesproken is, dat met het invoeren van de nieuwe
systematiek van merit verhogingen, de communicatie naar werknemers ook transparanter
moet worden. Daarom zal in de jaarlijkse verhogingsbrief komen te staan wat je huidige RSP
is, wat het merit budget van dat jaar is en wat je nieuwe RSP wordt. Daarnaast wordt
uiteraard ook je nieuwe salaris vermeld. Wel zo duidelijk!

Volgend overleg
Op 3 mei praten we verder met Abbott. We realiseren ons dat we jullie geduld op de proef
stellen, maar het resultaat is straks dat er een eerlijk en transparant systeem van merit
verhoging in je cao staat. En dat is het wachten wel waard denken wij!

Vragen - opmerkingen - kritiek
Heb je tussentijds vragen over het cao-traject, of over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een mailtje aan je vakbondsbestuurder, of praat met de kaderleden op je
vestiging!  

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:
Erik Maas                               vakbondsbestuurder, e.maas@cnvvakmensen.nl
Dave Reinhard                       kaderlid     

Onderhandelingsdelegatie FNV:
Yolanda Reus                         vakbondsbestuurder,yolanda.reus@fnv.nl
Sander Graswinckel              kaderlid    Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid