Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Update cao onderhandelingen Abbott Healthcare

Op 31 maart hebben we kort met Abbott gesproken over de cao naar aanleiding van een nieuw voorstel van Abbott met betrekking tot de beloningssystematiek. En ook nu is er géén vooruitgang geboekt. De vraag is hoe lang jullie geduldig blijven.

VERHOGINGSMATRIX EN GROEIGARANTIE

Het blijft HET onderwerp van de cao onderhandelingen en we willen absoluut met een verbetering thuiskomen. We denken dat jullie dat graag willen en we vinden dat jullie daar recht op hebben.

Even ter herinnering: op 1 maart heeft Abbott ons een verhogingsmatrix laten zien waarin performance review en toekenning merit keurig aan elkaar gekoppeld werden en het percentage in de matrix bepaalde hoeveel van het meritbudget voor jou bestemd is. Zie hiervoor de bijlage. 

Zoals we toen al stelden: de discussie over de cijfertjes hebben we nog niet uitgebreid gevoerd en bovendien: zonder groeigarantie (=>hoe lang doet een gemiddelde werknemer over de groei van 80% RSP naar 100% RSP*) is de waarde van zo’n matrix beperkt.

Met name die groeigarantie zou vandaag onderwerp van gesprek zijn.
* LET OP: Abbott is van mening dat je salarisgroei met normaal functioneren eindigt op 100% RSP en niet zoals veel collega’s denken op 120% RSP. Die laatste 20% is voorbehouden aan collega’s die bovengemiddeld (EE) presteren.

Daags voor de onderhandelingen ontvingen we van Abbott een voorstel: een nieuwe matrix waarin we ieder jaar zouden moeten onderhandelen over de verdeling van de merit en de hoogte van de merit. Het verbaasde ons enorm, want dat is nu juist waarvan we inmiddels al jaren zeggen dat het de verantwoordelijkheid van Abbott is. Niet de vakbonden bepalen hoeveel ruimte er is om in de schalen te groeien, maar Abbott bepaalt dat, door een budget vast te stellen.

In de achterliggende jaren is er voor de merit altijd maar zeer beperkt ruimte geweest (gemiddeld meritbudget was volgens onze kaderleden 0,5%). Dat kwam niet alleen omdat er veel geld naar de collectieve loonstijging ging, maar vooral omdat het budget van Abbott niet toereikend was. Per jaar zou een bedrijf zo’n 1,5% moeten reserveren voor groei door de loonschalen (verbetering van de RSP dus) náást collectieve loonstijging. Abbott heeft dat met een meritbudget van 0,5% per jaar nooit gedaan.

We hebben aangegeven dat we met de nieuwe matrix niet akkoord zullen gaan. Op haar beurt heeft Abbott ons laten weten nooit een groeigarantie af te zullen geven. Dat plaatst ons dus voor een groot probleem.

INTENTIES

De oplossing zoeken we in een minder harde afspraak. Allereerst praten we dus alleen over een matrix zoals die op de vorige pagina staat (waarbij we nog nader gaan kijken naar de cijfertjes in die matrix). We willen graag dat Abbott aangeeft dat ze met ons van mening is, dat een gemiddelde werknemer (AE beoordeling) in 10 jaar tijd van 80% RSP naar 100% RSP zou moeten kunnen groeien. We willen dat Abbott verklaart de intentie te hebben om die salarisgroei ook waar te maken.

Nu is een intentie natuurlijk niets meer dan een mooi voornemen, maar we kunnen op dit moment niet veel anders dan Abbott vertrouwen op haar blauwe (?) ogen. En eerlijk gezegd moeten we nog zien dat Abbott een dergelijke intentie zal willen opschrijven. Daarover denkt jullie werkgever de komende weken na.

VOLGEND OVERLEG

Op 19 april staat het vervolgoverleg gepland en daarmee duren deze cao onderhandelingen wel heel erg lang. Maar de beloningssystematiek is wel een belangrijk onderwerp voor iedere Abbott werknemer, dus liever goed dan snel.

Overigens hoorden we van onze kaderleden ook al mooie suggesties voor een volgende cao: naast het beoordelingssysteem moeten we dan ook kijken naar het bonussysteem voor de loonschalen A-E, want ook daar lijkt een gebrek aan eerlijk en transparant te bestaan. Maar dat is dus voor later. Nu eerst de beloningssystematiek merit verbeteren.

VRAGEN – OPMERKINGEN – KRITIEK

Heb je tussentijds vragen over het cao-traject, of over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een mailtje aan je vakbondsbestuurder, of praat met de kaderleden op je vestiging!

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:
Erik Maas                               vakbondsbestuurder, e.maas@cnvvakmensen.nl
Dave Reinhard                       kaderlid     

Onderhandelingsdelegatie FNV:
Yolanda Reus                         vakbondsbestuurder,yolanda.reus@fnv.nl
Sander Graswinckel              kaderlid    
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid